LIKOVNA GALERIJA, konkurs za izlagačku sezonu za 2019. godinu

31.05.2018., 12:00-20:00

KULTURNI CENTAR  BEOGRADA

Likovna galerija, Knez Mihailova 6

KONKURS ZA PROGRAM 2019. GODINE

Likovna galerija Kulturnog centra Beograda raspisuje konkurs za izlaganje u 2019. godini i poziva sve zainteresovane stvaraoce, likovne i vizuelne umetnike, istoričare i teoretičare umetnosti da predlože samostalne izložbe i autorske projekte iz oblasti savremene vizuelne  umetnosti, dizajna i arhitekture koje će za godišnji program razmatrati Savet galerije.

Imajući u vidu da se konkurs raspisuje za 6 slobodnih termina jer se u preostalih 5 termina organizuju tradicionalne izložbe poput – Kritičari su izabrali, BINA, izložba nagrađena na 56. Oktobarskom salonu nagradom Likovne redakcije i izložbe/umetnički projekti po pozivu,  Savet će raspravljati samo o onim predlozima koji, pored nesumljivog umetničkog kvaliteta, ne iziskuju dodatna finansijska sredstva za prezentaciju, postprodukciju, transport i ostale troškove koji prevazilaze mogućnosti planirane budžetom .

U skladu sa dugogodišnjom izlagačkom politikom Likovne galerije Savet će pri izboru materijala na konkursu dati prioritet autorima koji su završili umetničke studije na nekom od umetničkih fakulteta u zemlji i inostranstvu, i autorima afirmisanim na domaćoj i inostranoj sceni savremene vizuelne umetnosti.

Materijal za konkurs

–              do 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu (fotografije, CD, DVD)

–              koncepcija izložbe izložena u pisanoj formi (do jedne šlajfne teksta)

–              profesionalna biografija

–              okvirna cena radova koji će biti izloženi (iskazano u dinarima).

Materijal za konkurs može se predati u Likovnoj redakciji Kulturnog centra Beograda, u periodu od 3. do 31. maja 2018, svakog radnog dana od 10-15 sati, ili poštom na adresu: Kulturni centar Beograda, Likovna redakcija (ZA KONKURS 2019), Knez Mihailova 6/1 sprat, 11000 Beograd.

Materijal takođe možete poslati elektronskim putem na e-mail gordana.dobric@kcb.org.rs. ili putem WeTransfer-a.

Detaljnije informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon Likovne redakcije: 2622-926, ili preko e-maila kustoskinje Gordane Dobrić, na adresu: gordana.dobric@kcb.org.rs. Rezultati konkursa biće istaknuti u propisanom roku na veb sajtu Kulturnog centra Beograda www.kcb.org.rs 

Loading...