PREISPITIVANJE ODRŽIVIH GRADOVA / David Simon, Švedska / Intersection

12.05.2018., 18:00

KULTURNI CENTAR BEOGRADA

Galerija Artget, Trg republike 5/III

Subota, 12. maj 2018

BINA PREDAVANJA
18.00  Preispitivanje održivih gradova / Autor: David Simon, Geteborg, Švedska

19.00  SANJAJ SVOJU BUDUĆNOST: Volksvlijt 2056 / Autor: Marike Berkers, Amsterdam, Holandija

PREISPITIVANJE ODRŽIVIH GRADOVA / David Simon, Švedska / Intersection

Demografski, ekonomski, ekološki i socio-kulturni značaj urbanih područja konzistentno raste širom sveta. Održivost je sama po sebi složena i na mnogo načina osporavana ideja. Sadrži raznovrsne elemente, neke koje je relativno lako meriti i druge mnogo kvalitativnije. Štaviše, kao i razvoj, održivost ima trostruke karakteristike budući da je istovremeno normativna aspiracija, idealno stanje života za zajednicu i sredstvo za postizanje tog stanja. U mnogim diskursima i praktičnim primenama ona je teoretizovana, primenjena, korišćena i zloupotrebljena do mere da neki kritičari tvrde da je, opet kao i razvoj, izgubila bilo kakvu korisnost. Ova kompaktna knjiga ima za cilj da doprinese razumevanju agende za održivu urbanizaciju korišćenjem autoritativnih intervencija. Dostupni gradovi: Promovisanje efikasnog i ravnopravnog pristupa urbanim kvalitetima, mogućnostima i uslugama. Zeleni gradovi: Upravljanje oskudnim resursima, urbanim sredinama, ekosistemima i klimatskim promenama na održiv način. Pravični gradovi: Obezbeđivanje urbane jednakosti, društvenog uključivanja, kulturne raznolikosti i urbanih zajednica.

Dejvid Sajmon, Razmišljanje o održivim gradovima: dostupno, zeleno i pravično (2016)

Predavanje je organizovano u saradnji sa Centrom za nauku i inovacije „Tačka preseka“ (intersection.rs).

SANJAJ SVOJU BUDUĆNOST: Volksvlijt 2056, Marieke Berkers

Učesnici: Mirjana Milanović, Lada Hršak, Mihil van Irsel, Jarik Ouburg, Herman Zonderland

Tema knjige Sanjaj svoju budućnost  je Volksvlijt 2056 – izložba o ekonomskoj budućnosti metropole Amtsterdama koja je održana 2016. godine. Izložba je bila posebna po načinu na koji su prikupljane i deljene informacije o dvanaest vodećih tema: mediji, turizam, razonoda, cirkularna ekonomija. ekologija, pametni grad, inovacija, zdravstvo, industrijska logistika, hrana i samoodrživost. Dizajnerski timovi su započeli konverzacije sa ljudima drugih struka. Zajednički san se materijalizovao u izložbi u gradskoj biblioteci. Izložbu je činilo dvanaest dizajnerskih instalacija koje su bile upotpunjene hiljadama ličnih iskustava posetilaca. Sam proces je imao karakteristike sna: fragmentisanog, nelinearnog, bez hijerajrije i ponekad malo haotičan.

Prema izložbi Volksvlijt, razmišljanje o budućnosti Amsterdama je značilo razmišljanje o ekonomskoj budućnosti našeg grada stoga i o svim obrađivanim temama. Mi vidimo grad kao živu laboratoriju u kojoj su teme poput hrane, zdravstva, industrije i razonode međusobno povezane. Opština je takođe bila uključena i podržala je Volksvlijt 2056. Razmišljanjem o procesima i rezultatima, naučili smo lekcija o tome

Loading...