Tribina: Šta očekujemo, a šta dobijamo od obrazovanja danas?

14.06.2018., 19:00

Kulturni centar Beograda

Četvrtak, 14. jun u 19.00 časova

Galerija Artget

Tribina: Šta očekujemo, a šta dobijamo od obrazovanja danas?

Klub 128 – Klub studenata opšte književnosti i teorije književnosti organizuje tribinu posvećenu savremenim problemima u obrazovanju pod nazivom  Šta očekujemo, a šta dobijamo od obrazovanja danas?

UČESTVUJU: Predrag Krstić (Institut za filozofiju i društvenu teoriju), Branko Romčević (Fakultet bezbednosti), Jelena Veljić (Društveni centar Oktobar), Miran Pogačar (Studentski pokret Novi Sad), Miloš Ničić (Centar za studije kulture FPN)

MODERATORI: Nikola Milović, Jovan Bukumira

Ciklus tribina o modernom obrazovanju, koji je Klub 128 organizovao tokom proleća, imao je za cilj da osvetli novo shvatanje obrazovanja, koje se javilo u modernoj Evropi u 18. veku. Želeli smo, s jedne strane, da prikažemo društveno-istorijski i duhovni kontekst nastanka (n)ovog shvatanja obrazovanja, kao i njegov razvoj u glavnim crtama od doba prosvetiteljstva pa do danas. S druge strane, zanimalo nas je šta se događa sa ovim shvatanjem obrazovanja u savremenom kontekstu i kako na njega utiču promenjene društvene i ideološke okolnosti. Cilj nam je bio da, nakon datog istorijskog pregleda i analize savremenog stanja u obrazovanju, ukažemo na moguća rešenja za prevladavanje date situacije te odgovorimo na pitanje da li je moderno obrazovanje (danas) izneverilo vlastita (početna) očekivanja. Više o ciklusu, kao i o pojedinačnim tribinama koje su u okviru njega održane, dostupno je na sledećem linku:

Ciklus tribina o obrazovanju

Ova, poslednja tribina zamišljena je kao panel diskusija kojom želimo da sumiramo i završimo spomenuti ciklus. Pre svega ćemo se, međutim, baviti prilikama u obrazovanju danas i ovde: u kakvom društvenom kontekstu se ono odvija, čemu služi, kakve se vrednosti i pogledi na svet preko njega oblikuju, kakvi su institicionalni okviri u koje je smešteno itd – uz neizbežno dodatno pitanje: da li može drugačije i bolje? Smatramo da je vladajuća neoliberalna paradigma pogrešna i loša: ukratko, ona bi se mogla opisati kao obrazovanje za tržište. U neku ruku, čitav ciklus je i proistekao iz tog problema i bio je pokušaj da se kroz istorijski pregled daju nešto širi odgovori na pitanje zašto smo i kako danas stigli do takvog pristupa obrazovanju. Stoga ćemo se u ovoj diskusiji, između ostalog, podsetiti nekih ranijih obrazovnih paradigmi kako bismo iz njih izvukli moguće smernice za prevladavanje sadašnjeg stanja. No, promene u obrazovanju uvek reflektuju šire društvene, političke i ideološke procese. Zbog toga mislimo da nije dovoljno zaustaviti se na (ma koliko dobroj) analizi stanja i zato ćemo pričati o tome kako je moguće uticati na društvene okolnosti da bi došlo i do promena u pristupu obrazovanju. To je, ujedno, krajnji cilj celog ciklusa.

 

Loading...