ANA Elizabet Nowness

05.07.2018-26.07.2018, 12:00-20:00

Likovna galerija

Knez Mihailova 6

Otvaranje: četvrtak, 5. jul u 20.00
5 – 26. jul 2018.

ANA Elizabet Nowness
male skulpture i fotografije

Gošća iz Zagreba ANA Elizabet u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda izlaže male skulpture  među kojima su i projekti spomeničke plastike  i  dela realizovana za trgove i parkove u gradovima  u Hrvatskoj i Austriji, o i seriju fotografija Heaven 180 Degrees koje se kao poseban segment postavke izlažu u formi fotografske instalacije.

Prema rečima istoričara umetnosti Miroslava Karića, autora teksta u katalogu –  “ANA Elizabet od polovine devedesetih godina svoju umetničku praksu formira i vezuje za istraživanja u mediju skulpture, propitujući isti kako na nivou formalnih tako i značenjsko-komunikacijskih potencijala koje ostvaruje u relacijama ka posmatraču i prostorima izlaganja. Radovi koje ANA realizuje tokom i neposredno nakon studija u Austriji već donose prve naznake i pravce daljih razvoja njenog autorskog izraza i poetike karakterstičnih po rafiniranosti koncepta, reduktivnom pristupu i pročišćavanju oblika, poigravanju sa formatima, brižjivom izboru i eksperimentisanju sa različitim vrstama materijala i tehnologijama izrade ali i po autorkinom kontinuiranom zanimanju za site specific skulpturu. Ovoidne i bio-antropomorfne forme koje će se ponekad udvajati i biti  čest motiv u njenim ranijim radovima, potonje svedene figuralne predstave, lumino objekti kaoi izvedene i nerealizovane skulpture u javnim prostorima za autorku su uvek imale polazište, kako i sama kaže, u želji da istraži gde i kada počinje živo polje skulpture.“ Za fotografije iz serije  Heaven 180 Degrees u tekstu se  primećuje da“.. one samo na prvi pogled  čine neskulptorski rad. Uzimajući za motiv nebo koje se još makar vizuelno može smatrati zajedničkim,nezagušenim prostorom  umetnica aludira pre svega na potencijale ljudskog vidnog polja, koji retko koristimo i koji “i doslovno i u prenesenom smislu, (p)ostaje neiskorišteni prostor vizije, sposobnosti sagledavanja stvari, problema i vlastitog života u širem kontekstu”.

ANA Elizabet je rođena  1969. u Zagrebu, Hrvatska. Diplomirala je na  Akademie der

Bildenden Künste u Beču, 1998. kod  prof. Bruna Đironkolija ( Bruno Gironcoli). Radi u medijima – skulptura,  skulptura u javnom prostoru,  objekat, ambijent, svetlosna instalacija, dizajn. Od 1999. priredela je oko dvadesetak samostalnih izložbi u poznatim galerijama i muzejima u Zagrebu, Trogiru, Splitu, Beogradu, Labinu, Zadru, Vela Luci, Beču/Austrija i Darmštatu/Nemačka. Učestvovala je na brojnim grupnim  tematskim i međunarodnim izložbama i manifestacijama skulpture u Hrvatskoj, na Kipru, Lihtenštajnu i Austriji. Učesnik je više konkursa za skulpturu u javnom prostoru i njeni radivi se nalaze u Zagrebu i u nekoliko gradova u Donjoj Austriji.

Prateći program izložbe:

PETAK, 6.jul u 18:00
Razgovor sa umetnicom uz video prezentaciju umetničkog opus
%D

Loading...