AUTOCESTA – Davor Konjikušić

05.07.2018-26.07.2018, 12:00-20:00

Galerija Artget – 17. godina
Trg republike 5/I
Otvaranje: četvrtak, 5. jul u 20.00
5 – 26. 7. 2018.

AUTOCESTA – Davor Konjikušić

Serija fotografija „Autocesta“ Davora Konjikušića će imati svoju beogradsku premijeru u galeriji Artget, Kulturnog centra Beograda. U radu Autocesta Davor Konjikušić kombinuje arhivske i lične snimke, faktografiju i umetničku interpretaciju kako bi nam ispričao priču o jednom od najvećih simbola Jugoslavije – autoputu „Bratstvo i jedinstvo“. Koristeći formu fotografskih kolaža Konjikušić na jedinstveni način kombinuje arhivski materijal sa izgradnje autoputa sa fotografijima stanja danas.

Za Konjikušića Autoput predstavlja kompleksan sistem simbola koji nastaje kao zajednički udarnički rad mladih nakon II svetskog rata, a svega 40 godina kasnije je postao scena za neke od najpotresnijih događaja početkom ratnih 1990-ih.

Projekat „Autocesta“ Davora Konjikušića je priča o radnicima i radničkim pravima, o posleratnom graditeljskom poletu i herojima obnove zemlje, ali i o autoputu kao liniji stradanja, razaranja i dezintegracije nekadašnje zemlje.

„…rad Autocesta – imaginira, priziva, konstruira ili rekonstruira jedan utopijski scenarij u kojem među ostalim – raditi znači izgrađivati vlastiti san“. (Marija Borovičkić)

Davor Konjikušić je rođen 1979. godine. Diplomirao je na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, gde je završio dodiplomske studije snimanja i magisterij iz fotografije. U svom radu koristi fotografiju kao primarni medij u artikulisanju umetničkog koncepta u kojem istražuje odnose javnog i privatnog, intimnog i sociopolitičkog.

Autor teksta: Ivan Manojlović, umetnički direktor galerije Artget

Loading...