Prateći program uz izložbe

14.07.2018., 12:00-20:00
-

Prateći program uz izložbe
Subota, 14. jul 2018.
13.00 Kroz izložbe vas vodi Katarina Kostandinović, istoričarka umetnosti

Vođenje kroz tri postavke u galerijama Kulturnog centra Beograda zamišljeno je kao refleksija ili lični osvrt na različite umetničke prakse, na estetska i konceptualna opredeljenja, izražajna sredstva, društveno-kulturne okolnosti, koje su vidljive ili nevidljive na aktuelnim izložbama u KCB. Polazeći od intimnih i javnih prostora ANE Elizabet, ostvarenih i neostvarenih projekata u mediju skulpture; preko šireg, transnacionalnog prostora koji deluje kao reminiscencija, rekonstrukcija ili interpretacija Davora Konjikušića; do Darinke Pop-Mitić koja na neposredan način komentariše svoju i kolektivnu realnost, u tradicionalnom mediju, tradicionalnom temom poput mrtve prirode. Šetnja kroz tri izložbe ima za cilj da podstakne dijalog sa publikom, pokrene pitanja i diskusiju, razmenu mišljenja. Govorićemo o različitim sadržajima kroz tri postavke, u galerijskim prostorima kao mestima inventivnosti i promišljanja o savremenoj vizuelnoj i likovnoj sceni.

Na izložbi Ane Elizabet u Likovnoj galeriji osvrnućemo se na bio-antropomorfne forme kao stožer skulptoralnog jezika umetnice, koji dolazi iz određenih ličnih aspiracija same autorke. U galeriji Artget pratićemo priče i faktografije koje Davor Konjikušić nameće radom Autoput („Bratstvo jedinstvo“), kao i aktuelne društveno-političke okolnosti, istorijske i literarne reference na koje se umetnik poziva. Na izložbi Darinke Pop-Mitić u galeriji Podrum ispitaćemo način na koji autorka komentariše aktuelne društveno-kulturne okolnosti svojim „slikama“, intervencijama na dnevnim novinama.

Loading...