Predstavljen vizuelni identitet Oktobarskog salona

15.08.2018., 12:00
-

Oktobarski salon jedna od najznačajnijih izložbi savremene vizuelne umetnosti u Srbiji počinje 15. septembra, pod nazivom „ČUDO KAKOFONIJE“. Autori vizuelnog indentiteta, agencija New Moment koja je radila na sličnim rešenjima za različite kulturne manifestacije u Srbiji, poput Bemus-a, Fest-a, Bitef-a i dr. Vizuelni identitet Salona uvek korespondira sa konceptom i idejom koju određuju umetnički direktori, odnosno, kustosi izložbe. Ove godine autori vizuelnog identiteta je agencija New Moment koja je preko 30 godina prisutna na marketinškoj sceni u Srbiji i regionu (Crna Gora, BiH, Makedonija, Albanija, Bugarska, Hrvatska, Slovenija). Zahvaljujući poverenju domaćih i internacionalnih klijenata (Coca Cola, Nokia, P&G, CitiBank, BAT, Sony, Ford…) dobitnici su preko 100 nagrada za kreativne agencije u regionu i šire (New York Festival, Art Directors Club of Europe, Epica, Golden Drum, Moscow Festival…).

Koncept ovogodišnjeg Salona bio je izazovan zadatak za autore vizuelnog identiteta. U saradnji sa kustosom stvoren je vizuelni identitet sa namerom da se ne ide u deskripciju koncepta i da se kroz njega ne izdvajaju pojedini umetnici, već da se publici na ravnopravan način jezikom slike predstave svi izlagači. Vizuelni identitet čini hibridna slika sastavljena od 72 segmenta portreta umetnika. Pristup dizajnera bio je da vizual tretira kao inovativni umetnički rad koji ima svoju priču, interakciju sa publikom, multimedijalni karakter i mogućnost prikazivanja kroz sve kanale komunikacije.

Polazeći od toga da se nalazimo u digitalnom dobu ovo rešenje je takođe pokazatelj mogućnosti transformacije tradicionalnog medija plakata u jezik novih tehnologija – interaktivni display, animacija, aplikacija, itd. Vizuelni identitet prisutan u svim javnim prostorima, od javnog prevoza, do gradskog tkiva i svim oblicima medijskog prostora, obraća se najširoj publici, sa namerom da unared, a u duhu vremena i primereno njenim potrebama i navikama, te u skladu sa konceptom izložbe privuče pažnju i najavi manifestaciju.

Loading...