NESTALI

01.09.2018., 13:00

NESTALI

multimedijalna izložba studenata/doktoranada umetničkih fakulteta posvećena nestalim licima, žrtvama rata u bivšoj Jugoslaviji

Filmska galerija, foaje Dvorane Kulturnog centra Beograda, Kolarčeva 6

1 – 9. 9. 2018.

Otvaranje: subota, 1. septembra u 13.00

Autor projekta:

Marko Lađušić, profesor FPU u Beogradu u saradnji s Melindom Kostelac (APURI)

Umetnici

Studenti Fakulteta primenjene umetnosti, Univerzitet umetnosti Beograd: Tatjana Gadža, Marija Labudović, Veljko Vučković, Rialda Dizdarević, Bojan Radišić, Mina Radović, Jovan Đorđević, Sofija Rakidžić, Barbara Đokić, Lea Embeli, Natalija Miladinovic, Aleksandra Vasiljević, Sara Matović, Marija Ognjanov, Jelisaveta Vračarić, Mihaela Gagić, Teodora Nikolić, Draga Nikolić, Leonora Vekić, Marko Stanković,

Studenti Fakulteta tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu: Željka Mićanović, Monika Ponjavić

Studenti Akademije primjenjenih umetnosti u Rijeci: Mira Žeželić, Ivan Namjesnik, Matea Baričević, Vlasta Furdek, Paolo Ujčić, Samanta Grubiša, Ivana Birkaš, Martina Barić, Anja Jurčić

Projekat je realizovan na poziv i pod pokroviteljstvom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta:

*             *             *

Na predlog Međunarodnog Crvenog krsta ujedinili su se studenti tri umetnička fakulteta iz različitih sredina – Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci (APURI) i Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu (FPU) – da bi se u višemesečnom radnom procesu bavili posebnim i veoma osetljivim pitanjem  nestalih lica, lica čija sudbina nije poznata, žrtava ratova u bivšoj Jugoslaviji.

Rezultat tog delikatnog i kreativnog rada je izložba video i digitalnih radova i ilustracija NESTALI, kojom studenti i doktorandi umetničkih fakulteta odaju poštovanje nestalim licima, njihovim porodicama, svima onima koji ulažu napore da pruže podršku porodicama nestalih koje se skoro 30 godina suočavaju sa neizrecivom patnjom zbog gubitka svojih najbližih.

Reč autora projekta

NESTALI –PROJEKAT SAVESTI MLADIH UMETNIKA

Kako sagledati bol, problem, tugu drugog?

Nestali ili uopšte svi ljudi kojima na možemo pomoći niti im vratiti njihove voljene tema su projekta koji radimo da bismo pokazali da ne pristajemo na potpuni muk i tišinu.

Zašto zapravo stvaramo?

Upravo zato da pokažemo da smo nemoćni naspram moći, ali i da imamo empatiju, da nam nije svejedno što se već decenijama ništa nije promenilo. Tu smo da prepoznamo opasnosti koje dolaze, upozorimo da se nikad nešto slično ne dogodi, mada svi znamo da će se takve tragedije dešavati dok je čovek gospodar vremena, kao i da će nepristajanje i opomena da mrak dolazi biti sudbina nemoćnih.

Na predlog Međunarodnog Crvenog krsta ujedinili su se studenti tri umetnička fakulteta iz različitih sredina – Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci (APURI) i Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu (FPU) – da bi se u višemesečnom radnom procesu bavili posebnim i veoma osetljivim pitanjem  nestalih lica, lica čija sudbina nije poznata, žrtava ratova u bivšoj Jugoslaviji.

Rezultat tog delikatnog i kreativnog rada je izložba video i digitalnih radova i ilustracija NESTALI, kojom studenti i doktorandi umetničkih fakulteta odaju poštovanje nestalim licima, njihovim porodicama, svima onima koji ulažu napore da pruže podršku porodicama nestalih koje se skoro 30 godina suočavaju sa neizrecivom patnjom zbog gubitka svojih najbližih.

Reč autora projekta

NESTALI –PROJEKAT SAVESTI MLADIH UMETNIKA

Kako sagledati bol, problem, tugu drugog?

Nestali ili uopšte svi ljudi kojima na možemo pomoći niti im vratiti njihove voljene tema su projekta koji radimo da bismo pokazali da ne pristajemo na potpuni muk i tišinu.

Zašto zapravo stvaramo?

Upravo zato da pokažemo da smo nemoćni naspram moći, ali i da imamo empatiju, da nam nije svejedno što se već decenijama ništa nije promenilo. Tu smo da prepoznamo opasnosti koje dolaze, upozorimo da se nikad nešto slično ne dogodi, mada svi znamo da će se takve tragedije dešavati dok je čovek gospodar vremena, kao i da će nepristajanje i opomena da mrak dolazi biti sudbina nemoćnih.

Na predlog Međunarodnog Crvenog krsta oko ovog aktuelnog problema naše savremenosti ujedinili su se student tri umetnička fakulteta iz različitih sredina – Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci (APURI) i Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu (FPU) – da bismo nešto uradili za savest. Tokom višemesečnog rada putovali smo jedni do drugih, razgovarali sa studentima i dovodili im inspirativne sagovornike koji su im ponudili svoja gledišta i poimanje sveta: pisce Dejana Atanackovića i Vladimira Milićevića, profesorku Melindu Kostelac sa APURI-a, koja je i pratila njihov rad.

Kada sada pogledamo realizovane radove vidimo nevjerovatno umetničko bogatstvo u tužnom kontekstu, što je valjda uvek i bila sudbina umetnosti, da (sa)osećanjima i energijom govori u ime istine i izražava je kroz brojne perspektive gledanja. Nema u ovim delima ni konačnih istina ni zakucanih odluka, već je tu prosto život koji nudi slobodu izbora, a rad ostaje trag autora u tom procesu traganja/preispitivanja. Odlučili smo stoga i da potpuno demokratizujemo medije umetničkog izražavanja. Važno je šta će ko reći a ne kako. Tako smo kroz razmenu ideja i znanja omogućuli dobru komunikaciju među mladim ljudima, koja je, kao što znamo, presudna pretpostavka za rauzumevanje, prijateljstvo i dalju saradnju.Izložba u arhitekstonski izazovno rešenom prostoru Filmske galerije Kulturnog centra Beograd vodiće posetioce od video-radova, preko procesnih artefakata do utemeljenih medijia, slika i crteža.

 

Marko Lađušić

Autor projekta

 

 

Loading...