Fej Cao / Cao Fei / LA TOWN / HAZE AND FOG / 3.10 / 17:00

03.10.2018., 17:00

57. Oktobarski salon: ČUDO KAKOFONIJE

F I L M S K I  P R O G R A M

3 – 28. 10. 2018.

DVORANA KULTURNOG CENTRA BEOGRADA, Kolarčeva 6

Kustosi: Gunar B. Kvaran i Danijel Kvaran

Urednica filmskog program Kulturnog centra Beograda: Melina Pota Koljević

Sreda / Wednesday , 3. 10.

17.00     Fej Cao  / Cao Fei, LA TOWN, 42’13’’

Umetnica gradi drugi, paralelni svet u kome su ljudske figure i svo njihovo okruženje napravljeni od veštačkih materijala, a taj paralelni svet potpuno simulira postojanje našeg sveta. Ta simulacija je namerna da bi se akcentovali i učinili vrlo vidljivim veštački život, praznina i tuga naše stvarnosti.

The artist builds another, parallel world where human figures and their complete surrounding are made of artificial materials and this parallel world simulates completely the existence of our own world. This similarity is made on purpose to stress and to make very visible the artificial life, the emptiness and sadness of our own reality.

Fej Cao / Cao Fei , HAZE AND FOG, 46’30’’

Umetnica vidi našu realnost kao niz radnih mesta na kojima ljudi izvode iste besmislene radnje svakodnevno, i gde su povremeni incidenti jedini znaci nekog života. Takva stvarnost pretvara ljude jednog po jednog u zombije koji polako osvajaju grad.

The artist sees our reality as a line of working places where people make same senselessness actions every day, and where occasional incidents are only signs of some life. Such a reality transformes humans, one by one, in zombies that slowly conquer the city.

Filmovi se prikazuju u originalnoj verziji bez prevoda, sa titlovima na engleskom jeziku.

Ulaznice 57. Oktobarskog salona (200 din., Resavska 40b) važe i za filmske projekcije.

Organizator zadržava pravo izmene programa.

 

Films are shown in the original version without translation, with subtitles in English.

Tickets for the 57th October Salon (200 RSD, Resavska 40b) are also valid for the film screenings.  

The organizer reserves the right to change the programme.

Loading...