Program stručnih, tematskih i kustoskih vođenja od 16. do 21. oktobra 2018.

16.10.2018-21.10.2018, 18:00
-

57.Oktobarski salon Čudo kakofonije
kustosi Danijel i Gunar Kvaran
15.9. – 28.10. 2018.
Program stručnih i tematskih i kustoskih vođenja od 16. do 21. OKTOBRA 2018.

Tematska vođenja
GALERIJA SANU
petak,  19. oktobar, 18:00
‘Pod Noćnim suncokretima’- materija umetnosti posle istorije –  Cindy Sherman, Helen Marten, Tom Sachs i Anselm Kiefer
dr Nikola Šuica, profesor Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu
……………
Susret sa odabranim delima različitih medija cilja da istakne pojavne odlike naslojenog simboličnog iskustva savremenosti. U tom smislu materija ’umetnosti posle istorije’ objedinjuje duboke tragove i posledice unutar nove umetnosti i poretka koji nosi rani 21. vek. Predstavljaju se posredni slojevi pređenog puta inostranih umetnika od usvojene prefabrikovane i zastarele modernosti ka začudnim  rešenjima u postupcima izrade,  procesualnosti i arhiviranja unutar vizuelne umetnosti.

dr Nikola Šuica je redovni profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, na  Odseku za teorijske predmete.Diplomirao je i magistrirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na odeljenju za Istoriju umetnosti, doktorirao je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2005. Mnogobrojna gostovanja i predavanja po pozivu imao je na katedrama i kursevima fakulteta Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu u Srbiji. Predavač je i mentor master kurseva na Warwick University, Great Britain.Višedecenijsku aktivnost u umetnosti i kulturi ostvario je kroz istraživački rad u arhivima Srbije i Beograda, Minhena,  Pariza i Londona , stručne tekstove, eseje, kataloge i prikaze umetničkih fenomena i izložbi objavljuje u magazinima, zbornicima i monografskim izdanjima. Učesnik je stručnih konferencija, simpozijuma, javnih predavanja i tribina u zemlji i inostranstvu. Bio je u uredništvu različitih štampanih izdanja u periodici i medijima. Autor je više izložbi i projekata umetnika iz Srbije i inostranstva, umetničkih radionica i programskih inicijativa iz kulture. Jedan je od osnivačkih članova  internacionalnog društva ‘Walter Benjamin’, Barcelona, i član je stručnih udruženja likovnih kritičara AICA i ULUS-a, sekcije proširenih medija. Više: http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/theatre_s/current/postgraduate/maipr/staffcurrent/suica

MUZEJ GRADA
subota, 20. oktobar,  13:00
Umetnost i publika u digitalnom dobu – novi oblici produkcije i recepcije umetničkog dela
dr Ana Martinoli, teoretičarka medija
………………
Digitalni prostor otvara nove mogućnosti prezentacije umetničkih radova i komunikacije sa publikom. Obezbeđujući interaktivno, multimedijalno okruženje, virtuelni prostor nameće i nove zadatke i funkcije institucijama kulture, a za publiku otvara nove puteve učenja o savremenoj umetnosti. Istovremeno, digitalne tehnologije su stvorile nikad moćniju publiku, publiku koja raspolaže alatima za kreiranje različitih sadržaja, publika koja je izložena nepreglednom izvoru informacija, zabave, znanja, publiku koja i sama postaje kanal distribucije i medij, ali i autor, producent.
Kakva je budućnost umetničke produkcije i recepcije umetničkog dela u dobu kojim dominira ekran kao platforma za informisanje, zabavu, komuniciranje, obrazovanje. Zahvaljujući ekranu, naše iskustvo realnog sveta, fizičkog okruženja, postaje fragmentirano, manje stvarno. Prolaskom iza ekrana prestajemo da participiramo u svom realnom okruženju, a događaji kojima prisustvujemo online se odvijaju u nekom novom vremenskom toku. Virtuelni svet postaje prostor u kome imamo (prividnu) kontrolu, izbor, on postaje utočište od grubosti, nepredvidivosti i sumornosti realnog sveta na koji smo osuđeni.

dr Ana Martinoli, teoretičarka medija i radio producentkinja, vanredna je profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti i na UNESCO MA Chair in Cultural Policy and Management. Polje njenog akademskog obrazovanja i naučnog istraživanja fokusirano je na menadžment medija, teoriju medija, teoriju i praksu digitalnih medija. Kao saradnica i voditeljka bila je angažovana na dokumentarnom serijalu „U mreži“ (produkcija SHARE Fondacija, emitovana na N1), posvećenom digitalnim tehnologijama i njihovom uticaju na medijsku produkciju i savremenu publiku. Na radiju B92 provela je kao novinarka, producentkinja i direktorka programa. Objavila je veći broj eseja, stručnih i naučnih radova – selekcija dostupna na https://katarina.academia.edu/anamartinoli

nedelja, 21. oktobar,  13:00
Pozna savremena umetnost u doba optimističkog fatalizma
dr Branislav Dimitrijević, profesor Visoke škole za likovnu i primenjenu umetnost u Beogradu
……………………………….
Kritičko vođenje kroz postavku Oktobarskog salona u Muzeju grada u Resavskoj, odnosiće se na ontologiju, morfologiju i ideologiju savremene umetnosti na primerima nekih radova i konteksta njihovog izlaganja.

Dr Branislav Dimitrijević je profesor istorije i teorije umetnosti na Visokoj školi za likovnu i primenjenu umetnost u Beogradu i gostujući predavač na inostranim umetničkim školama, univerzitetima i umetničkim insitucijama. Kao pisac bavi se umetničkim i društvenim teorijama i praksama, a posebno umetničkim i filmskim nasleđem jugoslovenskog socijalističkog perioda. Autor je velikog broja eseja, knjiga i umetničkih kataloga uključujući: O normalnosti – Umetnost u Srbiji 1989-2001 (2005); Ovo nikad nije bilo – Slikarstvo Predraga Neškovića (2014); Protiv umetnosti: Goran Đorđević – Kopije (2015), itd. Bio je kustos izložbi savremene umetnosti među kojima su: “Gud Lajf” (52. Oktobarski salon, Beograd, 2012); “No Network” (Atomski bunker, Konjic, 2011); FAQ Serbia (ACF, New York, 2010), itd. Najnovije knjige: Potrošeni socijalizam – Kultura, konzumerizam i društvena imaginacija u Jugoslaviji, Fabrika knjiga, 2016; Slatki film Dušana Makavejeva, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 2017. Za biografiju i izabrane tekstove videti: https://independent.academia.edu/BranislavDimitrijevic

Program stručnih vođenja po prostorima

GALERIJA SANU, Knez Mihailova 35
utorak, 16. oktobar, 18:00
kustosko vođenje
Ana Simona Zelenović, istoričarka umetnosti
tematsko vođenje
petak, 19. oktobar,  18:00
Pod Noćnim suncokretima’- materija umetnosti posle istorije –  Cindy Sherman, Helen Marten, Tom Sachs i Anselm Kiefer
dr Nikola Šuica, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu

KULTURNI CENTAR BEOGRADA, Knez Mihailova 5
Likovna galerija, galerija Artget, galerija Podrum
četvrtak, 18.oktobar, 18:00
kustosko vođenje
Katarina Simeunović, istoričarka umetnosti
Razgovor sa umetnicom Marijom Ćalić; medijacija Gordana Dobrić, kustoskinja Kulturnog centra Beograda

MUZEJ GRADA, Resavska 40b
tematska vođenja
subota, 20. oktobar,  13:00
Umetnost i publika u digitalnom dobu – novi oblici produkcije i recepcije umetničkog dela
dr Ana Martinoli, teoretičarka medija
nedelja, 21. oktobar,  13:00
Pozna savremena umetnost u doba optimističkog fatalizma
dr Branislav Dimitrijević, profesor Visoke škole za likovnu i primenjenu umetnost u Beogradu

Loading...