15. međunarodni festival „Čembalo, živa umetnost“: AN MARI DRAGOSIC

10.11.2018., 21:00

Austrijska čembalistkinja će nam izvesti program pod nazivom „Mitološko čembalo“. Koncert realizujemo u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom u Beogradu.

Program:
Žan-Filip Ramo (1683–1764)
L’Entretien des Muses (Razgovor Muza) iz Druge sveske komada za čembalo

Fransoa Kupren (1668–1733)
Les Satires (Satiri) iz Svite br. 23, Četvrta sveska komada za čembalo
Premier Partie
Seconde Partie

Žak Difli (1715–1789)
iz Treće sveske komada za čembalo
Les Graces (Gracije)
Medèe (Medeja)

Žozef-Nikola-Pankras Roje (1705–1755)
L’Imagination / Promethée (Imaginacija / Prometej) iz prologa opere Moć ljubavi

Menuet

iz Prve sveske komada za čembalo
Allemande, Marche pour le Sacrifice (Žrtveni marš) iz 3. čina opere Moć ljubavi
La Sensible
(Osećajna)
La Marche des Scythes (Marš Skita) iz opere Zaida

Fransoa Kupren
Les Silvains (Silvanusi) iz Svite  br. 1, Prva sveska komada za čembalo

Žan-Anri Danglber (1629–1691) / Žan-Batist Lili (1632–1687)
iz zbirke Komadi za čembalo
Les Songes agreables d’Atys (Prijatni snovi o Atisu), iz opere Atis Ž. B. Lilija
Passacaille d’Armide  (Pasakalja Armide), iz opere Armida Ž. B. Lilija
Les Sourdines d’Armide (Armidine čini), iz opere Armida Ž. B. Lilija

Fransoa Kupren
Les Ombres Errantes (Lutajuće senke) iz Svite br. 25, Četvrta sveska komada za čembalo

Antoan Forkre (1672–1745) / Žan-Batist Forkre (1699–1782)
Jupiter, iz Svite br. 5 u ce-molu

Biografija:
An Mari Dragosic (Anne Marie Dragosits) studirala je čembalo kod Volfganga Gluksama na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču i kod Tona Kopmana i Tini Matot na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu. Usavršavala je baso kontinuo na majstorskim kursevima Larsa Ulrika Mortensena i Jespera Kristensena.
Redovno nastupa širom Evrope kao solista i član kamernih sastava kao što su vivante, les sentimens, musica alchemica, Barocksolisten München i l’Arcadia, kao i sa orkestrima poput barucco, l´Orfeo Barockorchester, Marini Consort Innsbruck i Camerata Salzburg.
Bogata diskografija An Mari Dragosic sadrži snimke na originalnim instrumentima od kojih se izdvajaju kompakt disk sa italijanskom muzikom za čembalo 17. veka, izvedenoj u Nemačkom nacionalnom muzeju u Nirnbergu na čembalu graditelja Đ. B. Đustija iz 1681. godine, objavljen je 2013. godine; dela J. J. Frobergera snimljena u Engleskoj na instrumentu Đirolama Zentija iz 1653. godine objavila je izdavačka kuća Divox  2017. godine na kompakt disku pod nazivom Avec Discretion; početkom 2019. godine francuska izdavačka kuća L’Encelade objaviće njen kompakt disk pod nazivom Le clavecin mytologique sa delima autora visokog francuskog baroka inspirisana mitološkim figurama i temama snimljenim na Taskinovom originalnom instrumentu iz 1787. godine u Muzeju umetnosti i oglašavanja u Hamburgu. Upravo dela sa ovog diska imamo priliku da slušamo na njenom beogradskom koncertu.
Aktivna je kao predavač na Univerzitetu umetnosti u Gracu, Konzervatorijumu Privatnog univerziteta u Beču i na Mocarteumu u Salcburgu. Od oktobra 2016. godine, profesor je čembala na Privatnom univerzitetu Anton Brukner u Lincu.
Redovno dobija pozive da održi majstorske radionice na festivalima kao što su Aestas musica u Varaždinu, Festival Trigonale u Koruškoj, Ars vivendi clavicemblaum u Beogradu, kao i na konzervatorijumima u Madridu, Parizu i Varšavi.
U decembru 2012. godine An Mari Dragosic je doktoriral na temu Vokalna muzika Đovanija Đirolama Kapspergera u okviru programa docARTES u Belgiji. Revidirana i proširena verzija biografskog dela ove teze biće objavljena kao knjiga u 2019. godini.

Loading...