15. međunarodni festival „Čembalo, živa umetnost“: „CRVENO, PLAVO, BELO… PRVIH 80!“

09.11.2018., 20:00

Koncert pod nazivom „Crveno, plavo, belo… prvih 80! – muzika za čembalo domaćih autora“ će izvesti naš čembalista Milan Popović, a na programu su dela Nikole Hercigonje, Ivana Brkljačića, Miloša Petrovića, Jasmine Mitrušić-Đerić i Vuka Kulenovića. Na koncertu će nastupiti gošća, pijanistkinja Nataša Penezić. Koncert realizujemo u saradnji sa CEBEF-om

Program:
Nikola Hercigonja (1911–2000)
Svita za čembalo na teme starih dubrovačkih igara
Intrada
Passeggiata
Siciliana
Mennuetto
Passeggiata
Balletto e Siciliana
Motecca

Ivan Brkljačić (1977)
Četiri lica dr Dila
Ego (ja)

Novac (on)
Kič (ti)
Trajna šteta (mi)

Miloš Petrović (1952–2010)
Svita za čembalo Mihajlo iz Peći
San Lacaro

Mihailo, budala!
Interludio
Ah, ko je on?
Hamzina igra
Ko hoće samnom?

Jasmina Mitrušić-Đerić (1964)
Noćni leptiri, za klavir i čembalo
Zvezdana noć bez meseca (Largo – Astro etereo)
Noćna lampa (Lento – lontano)
Noćni leptiri (Allegro – tempestoso, risoluto)

Vuk Kulenović (1946–2017)
Bukolike 2

„U muzičkom životu Beograda, čembalo je prisutno 80 godina. Još pre 2. svetskog rata, zabeleženi su čembalistički resitali koje su u koncertnim dvoranama glavnog grada održali inostrani umetnici. Istovremeno je ovaj instrument polako pronalazio put i do naših izvođača. Zalaganjem pijaniste i profesora Emila Hajeka, Muzička akademija u Beogradu prilikom osnivanja 1937. godine nabavlja i svoje prvo čembalo. Međutim, na njegov „aktivni život“, trebalo je sačekati još neko vreme, do trenutka kada su stasale prve posleratne generacije domaćih čembalista i propagatora instrumenta. Njihov talenat i kreativnost (u našoj sredini pre svih ličnost nezaboravne Olivere Đurđević), inspirisali su domaće autore da za čembalo pišu nova dela…   Neobarok i neoklasicizam, atonalnost i muzički folklor, elektro-prizvuk i minimalizam, neki su od muzičkih pravaca koji su obeležili srpsku muziku za čembalo. Na tom tragu je kreiran i program ovog koncerta, osmišljen kao presek domaće muzike za čembalo koja je nastajala od 50-ih godina prošlog veka do danas…“

Milan Popović

Biografija:
Milan Popović je čembalista i pijanista, aktivan kao solista i kamerni muzičar, klavirski i kontinuo saradnik. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu je završio osnovne studije klavira i čembala. Završio je i specijalističke, kao i doktorske studije čembala, pod mentorstvom prof. Zorice Ćetković.
Tokom školovanja se konstantno usavršavao na kursevima klavira i čembala. Pohađao je kurseve na Međunarodnom festivalu Čembalo, živa umetnost u Beogradu i učestvovao u radu Barokne radionice Predraga Novovića. Dve godine je bio stipendista Austrijske barokne akademije iz Gmundena. Među profesorima kod kojih se usavršavao su Marija Luiza Baldasari (Italija), Erih Traksler (Austrija), Zigbert Rampe (Nemačka), An Mari Dragosic (Austrija), Ežen Mikelanđeli (Austrija), Egon Mihajlović (Nemačka), Blandin Ranu (Francuska), Žori Vinikur (SAD) i drugi.
Dobitnik je nagrada laureata, prvih i drugih nagrada na brojnim pijanističkim takmičenjima domaćeg i međunarodnog karaktera. Gostovao je na muzičkim festivalima u zemlji i inostranstvu (Čembalo, živa umetnost, Trigonale, Aestas, Festival rane muzike – FERAM ) na kojima je održao više resitala solističke i kamerne muzike. Pored redovnih nastupa u zemlji, ostvario je koncertne resitale i gostovanja kao solista i kamerni muzičar u Austriji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Španiji. Poneo je titulu Talenta festivala Trigonale 2011. Kao solista je nastupao sa Umetničkim ansamblom Vojske Srbije Stanislav Binički, kao i sa Orkestrom Fakulteta muzičke umetnosti. Bio je saradnik Simfonijskog orkestra RTS-a, saradnik Umetničkog ansambla Stanislav Binički, oficijelni kontinuo saradnik baroknog orkestra Aestas i baroknog orkestra Nove beogradske opere. Član je ansambla za staru muziku Temenos i kamernog dua KMD. Snimci sa koncertnih nastupa Milana Popovića su emitovani na programima Radio Beograda. Snimao je i za Austrijski radio (ORF).
Inicijator je i umetnički koordinator obeležavanja Evropskog dana stare muzike, koji se od 2013. godine održava na Fakultetu muzičke umetnosti, uz podršku Evropske mreže za staru muziku.
Docent je za umetničku oblast čembala na Poliinstrumentalnoj katedri FMU u Beogradu i angažovan u nastavi pri Katedri za kamernu muziku istog fakulteta. Bio je gostujući profesor i predavač na Univerzitetu Slobomir P u Bijeljini (Bosna i Hercegovina) i Visokom konzervatorijumu za muziku u Vigu (Španija).

Nataša Penezić (1984) je diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Svetlane Bogino. Završila je master studije na Kraljevskom koledžu za muziku u Stokholmu, i doktorske studije na FMU u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Dubravke Jovičić. Od 2014. godine radi na AUNS, kao nastavnik veština na Katedri za klavirski praktikum. Učestvovala je na festivalima Aarhus Festival, Klangspuren IEMA, Euro Arts Music Festival, Aurora Festival, Kom och Hör, Citta di Chioggia, Musica in Laguna, European Clarinet Festival, Ring Ring, KoMA, KompArt i Palić film fest. Nastupala je sa moskovskim orkestrom KREDO, Simfonijskim orkestrom iz Kjođe, ansamblom SINK centra i KO Muzikon. Od 2000. godine je osvojila niz nagrada na takmičenjima u Srbiji, Italiji i Francuskoj. Nakon polufinala na takmičenju Ljunggrenska tävlingen u Geteburgu, bila je dobitnica stipendije Švedske Kraljevske Akademije za umetnost. Aktivno sarađuje sa kompozitorima, među kojima se izdvajaju Frederik Rževski, Sofija Gubajdulina i Jasmina Mitrušić.

Loading...