ĆAO, FOTOGRAFIJO!

08.11.2018-06.12.2018, 12:00-20:00

Galerija Artget – 17. godina
Trg republike 5/I
Otvaranje: četvrtak, 8. novembar u 19.00
8.11 – 6.12. 2018.

ĆAO, FOTOGRAFIJO!

Izložba ĆAO, FOTOGRAFIJO! je nastala kao rezultat rada sa studentima departmana za Digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije i bavi se samim granicama fotografskog medija. Gde su te granice fotografije kao medija danas postavljene? Kako se menja naše poimanje medija koji je iz fizičkog oblika prešao u skup podataka, koji se deli, briše, afirmiše? Kako posmatramo medij koji je postao najjače oružje liberalnog kapitalizma? Danas fotografiju doživaljavamo kao najdemokratičniju disciplinu ljudskog stvaralaštva, dostupnu svima u svakom trenutku, ali smo svesni i da je to oružje propagande, reklamne industrije i širenja „lažnih“ vesti. Fotografiju više ne posmatramo, danas kroz nju gledamo. Današnja produkcija nam dokazuje da se fotografija više ne može tumačiti pojmovima kao što su original i kopija i primorava nas da tražimo nove poglede na fotografiju i njene teme upravo od onih koji su rođeni nakon digitalne revolucije. Sedamnaest mladih umetnika će izložiti radove koji se bave nestankom granica između javnog i privatnog, između rijalitija i stvarnosti, između selfija i video nadzora, nostalgije i revizije istorije.

Izložba će prikazati radove: Katarine Marković, Nikoline Škundrić, Sandra Kulačina, Jelene Pejović, Petra Mićića, Olge Milisavljević, Viktorije Jovanović, Milice Novaković, Milene Milutinović, Tanje Drobnjak, Milice Lukić, Jane Ljubičić, Nine Praščević, Angeline Kačunković, Kristine Tice, Sofije Ivanović i Ane Đapić.

Izložba je deo programa galerije Artget, čiji je umetnički direktor u 2018. godini Ivan Manojlović.

 

Loading...