Koncert kamerne muzike učenika MŠ „Dr Vojislav Vučković“

26.11.2018., 20:00

Na koncertu će nasupiti najbolji kamerni sastavi Muzičke škole „Dr Vojislav Vučković“ iz Beograda.

Program:
Johan Sebastijan Bah
Dvoglasna invencija u Ge–duru
Anja Ovaskainen, violina
Dunja Dragićević, violončelo

Volfgang Amadeus Mocart
Klavirski trio br. 4 u E–duru
II Andante grazioso
Ivana Vučković, violina
Duša Jovanović, violončelo
Filip Gojković, klavir

Ludvig van Betoven
Menuet u Es–duru
Anja Ovaskainen, violina
Jana Vukićević, viola
Dunja Dragićević, violončelo

Volfgang Amadeus Mocart
Klavirski kvartet br. 2 u Es–duru
I Allegro
Katarina Pavljasević, violina
Milutin Stojić, viola
Fedora Paladino, violončelo
Ana Dimitrijević, klavir

Mihail Glinka
Ruska pesma
Jovana Savić, violina
Anja Rađenović, violončelo
Natalija Dukanac, klavir

Feliks Mendelson
Na krilima pesme
Ana Pjanović, sopran
Miloš Stefanović, klavir

Anonimni autor
Ruska romansa
Dimitrije Kopunović, violina
Mihajlo Milićević, harmonika

Rodion Azarhin
Tango
Ivan Filipović, kontrabas
Miloš Stefanović, klavir

Milan Prebanda
Devojka i momak
Valentina Veljić, sopran
Nenad Jovičić, klavir

Joakim Kvanc
Vivace
Žunja Lipanović, flauta
Maja Jovanović, flauta
Sofija Mihailović, flauta

Fric Krajsler
Mali bečki valcer
Dunja Kalamir, violina
Jovan Rošulj, klavir

Loading...