Koncert pijanistkinje Nataše Penezić

14.11.2018., 20:00

Nataša Penezić je dobitnica ovogodišnje nagrade Nevena Popović koju dodeljuje Katedra za klavir FMU za najznačajnije umetničko ostvarenje u godini. Koncert se realizuje u saradnji sa Fakultetom muzičke umetnosti u Beogradu.

Program:
Frederik Rževski
A Life

Mauricio Kagel
MM51 (1976)

Frederik Rževski
Dear Diary
Winnsboro Cotton Mill Blues

Biografija:
Nataša Penezić (1984) je diplomirala na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Svetlane Bogino. Završila je master studije na Kraljevskom koledžu za muziku u Stokholmu, i doktorske studije na FMU u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Dubravke Jovičić (doktorski umetnički projekat Tumačenje novih izražajnih sredstava u izabranim klavirskim delima Pjera Buleza, Lučana Berija i Frederika Rževskog). Od 2014. godine radi na AUNS, kao nastavnik veština na Katedri za klavirski praktikum. Učestvovala je na festivalima Aarhus Festival, Klangspuren IEMA, Euro Arts Music Festival, Aurora Festival, Kom och Hör, Citta di Chioggia, Musica in Laguna, European Clarinet Festival, Ring Ring, KoMA, KompArt i Palić film fest. Nastupala je sa moskovskim orkestrom KREDO, Simfonijskim orkestrom iz Kjođe, ansamblom SINK centra i KO Muzikon. Od 2000. godine je osvojila niz nagrada na takmičenjima u Srbiji, Italiji i Francuskoj. Nakon polufinala na takmičenju Ljunggrenska tävlingen u Geteburgu, bila je dobitnica stipendije Švedske Kraljevske Akademije za umetnost. Aktivno sarađuje sa kompozitorima, među kojima se izdvajaju Frederik Rževski, Sofija Gubajdulina i Jasmina Mitrušić.

Katedra za klavir Fakulteta muzičke umetnosti od 2017. godine, jednom godišnje, dodeljuje nagradu Nevena Popović za najznačajnije umetničko ostvarenje u prethodnoj kalendarskoj godini. Pod umetničkim ostvarenjem podrazumevaju se koncerti sa orkestrom i resitali održani u najznačajnijim salama u Beogradu u periodu kalendarske godine. Nagradu mogu dobiti studenti klavira osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija na Fakultetu muzičke umetnosti. O dobitniku nagrade odlučuju nastavnici i saradnici Fakulteta muzičke umetnosti članovi Katedre za klavir koji predaju glavni predmet, na svojoj sednici.

 

Loading...