Stručno vođenje kroz novembarske izložbe

17.11.2018., 12:00
-

Kulturni centar Beograda poziva Vas na vođenje kroz nove izložbe  otvorene
u Galeriji Artget, Likovnoj galeriji i Galeriji Podroom  u subotu, 17. novembra  2018,
u 12 časova.

Galerija ARTGET – 17. godina
Umetnički direktor u 2018. – Ivan Manojlović

12.00 – Kroz izložbu Ćao, fotografijo! i temu o granicama fotografskog medija vode kustos Ivan Manojlović i autori

Ćao, fotografijo!
Ana Đapić, Angelina Kačunković, Jana Ljubičić, Jelena Pejović, Katarina Marković, Kristina Tica, Milena Milutinović, Milica Lukić, Milica Novaković, Nikolina Škundrić, Nina Praščević, Olga Milisavljević, Petar Micić, Sandro Kulačin, Sofija Ivanović, Tanja Drobnjak, Viktorija Jovanović
Kustos: Ivan Manojlović, istoričar umetnosti
Mentor: doc. mr Dragan Pavlović
Izložba je nastala kao rezultat saradnje sa departmanom Digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije, Beograd.

Ova izložba, nastala kao rezultat rada sa studentima departmana za Digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije, bavi se samim granicama fotografskog medija. Gde su te granice fotografije kao medija danas postavljene? Kako se menja naše poimanje medija koji je iz fizičkog oblika prešao u skup podataka, koji se deli, briše, afirmiše? Kako posmatramo medij koji je postao najjače oružje liberalnog kapitalizma? Danas fotografiju doživaljavamo kao najdemokratičniju disciplinu ljudskog stvaralaštva, dostupnu svima u svakom trenutku, ali smo svesni i da je to oružje propagande, reklamne industrije i širenja „lažnih“ vesti. Fotografiju više ne posmatramo, danas kroz nju gledamo. Današnja produkcija nam dokazuje da se fotografija više ne može tumačiti pojmovima kao što su original i kopija i primorava nas da tražimo nove poglede na fotografiju i njene teme upravo od onih koji su rođeni nakon digitalne revolucije. Sedamnaest mladih umetnika će izložiti radove koji se bave nestankom granica između javnog i privatnog, između rijalitija i stvarnosti, između selfija i video nadzora, nostalgije i revizije istorije.
*****

LIKOVNA GALERIJA
Knez Mihailova 6

12.30 – Kroz izložbu JELENE TRPKOVIĆ, Pred Vama stoje samo muškarci vode umetnica i kustoskinja Svetlana Petrović

Jelena Trpković
PRED VAMA STOJE SAMO MUŠKARCI

Na prvom  vođenju kroz izložbu Pred Vama stoje samo muškarci umetnica Jelena Trpković i kustoskinja razgovaraće   o novim radovima predstavljenim i „mišljenim“ za prostor Likovne galerije, objedinjenim u dva tematska ciklusa pod nazivom Pred Vama stoje muškarci i Nostalgija, o  profilisanoj  figuraciji kao važnom aspektu u njenom radu, o upotrebi savremnih tehnologija kao sredstva koje umetnost prihvata  u konstrukciji i  stvaranju novih prizora. Na primerima predstavvljenim na postavci umetnica će govoriti o kolažnom odnosno montažnom postupku vrlo bliskom montaži filmske slike u kome svaki preuzet predložak ili detalj ima komunikaciju u kolažnom kadru sa zavodljivošću koja premošćuje ironijsku distancu i poziva nas na uživanje u nesigurnosti značenja.

*****
Galerija Podroom
Trg republike 5/-I
13.00 – Kroz izložbu Bojana Fajfrića vodi Svebor Midžić, autor teksta Teorija slike Bojana Fajfrića

Bojan Fajfrić
NEZAVRŠENI POSAO
Nagrada Kulturnog centra Beograda na 56. Oktobarskom salonu

Tri video rada umetnika Bojana Fajfrića izložena u galeriji Podroom čine jednu,  spontanu, apokaliptičnu celinu. Dva rada — Teta ritam i Nezavršeni posao — su kratki igrani filmovi i čine hronološki početak i kraj, dok treći, Ušće, koji čini dokumentarni materijal preuzet iz arhiva, predstavlja spojnicu, prelaz između njih. Prvi rad, Teta ritam, prati jedan dan, od buđenja do ponovnog sna, umetnikovog oca, koji je u periodu Osme sednice CK SKS bio zaposlen u Gradskom komitetu kao Zamenik šefa službe, što je kriptični naziv za socijalistički srednji menadžment, čiji je posao između ostalog bio priprema štampanih materijala za sastanke i ono što danas zovemo odnosima sa javnošću. Drugi rad je dokumentaristički lupovani video Ušće, koji se sastoji od premontiranog arhivskog materijala nacionalne televizije o velikom mitingu Slobodana Miloševića u Beogradu. Treći rad, Nezavršeni posao, nas u potpunosti vraća u polje fikcije bacajući nas u hladnu budućnost — našu savremenost, koji prati poslednji dan u životu ostarelog umetnika.

 

Galerije Kulturnog centra Beograda su otvorene svakog dana od 12:00 do 20:00, sem nedeljom i državnim praznicima.

Loading...