IVAN ŠULETIĆ, UPLAŠIĆU SAMOG SEBE!

13.12.2018-05.01.2019, 12:00-20:00

Likovna galerija
13.12.2018 – 5.1.2019.
IVAN ŠULETIĆ, UPLAŠIĆU SAMOG SEBE !

Aktuelna izložba Ivana Šuletića u Likovnoj galeriji predstavlja zanimljiv i intrigantan  ambijent sastavljen od medijski raznorodnih prezentacija poznatih i novih crteža, slika, video radova i objekata. U prepoznatljivu poetiku slika grada (Cityscape) koje smo u umetničkoj i izlagačkoj praksi ovog autora pratili kroz slike i crteže velikih formata rađene u tradicionalnim disciplinama, sa  skicama preuzetim iz  digitalnog medija, ovog puta čini i postavka obgaćena  i multiplikovana u idejnom i produkcijskom smislu koju Mileta Prodanović u tekstu u katalogu izložbe karakteriše kao svojevrsni „vizuelni esej“ čitanja grada. Dovodeći u vezu izložbu beogradskog slikara, ujedno i profesora na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu,  sa konvencijama prikazivanja gradova na slikama nekih starih majstora kao što je npr.

El Grekov Pogled  na Toledo sa mapom grada iz ranog 17. veka, Mileta Prodanović usmerava pažnju posmatrača na neka moguća gledanja izloženog „mikrokosmosa“. „Ako izložbu Ivana Šuletića sagledamo kao neku vrstu savremene i privremene rekonstrukcije  „sobe kartografa“ lako ćemo zaključiti da se umetnikova osnovna intencija sastoji u tome da se sagleda, izmeri i zaobilaznim strategijama prokomentariše današnji svet – onakav kakav se objavljuje u vidljivim formama koje su, opet, projekcije nevidljivih društvenih topografija“.
Sa velikim platnom/diptihom  poznatog motiva megalopolisa umnoženog u pattern maniru u  središtu postavke kao akcentom prostorne instalacije, nizom rukom rađenih crteža koji prate poznati motiv, dva nova video rada sa amblematskim projekcijama scena iz Čaplinovog filma „Veliki diktator“ iz koga je, uostalom, preuzet i naziv izložbe, objekata poput globusa koji oživljavaju poznate scene, valjkastog kamena sa heraldičkim natpisom za koga pisac teksta pretpostavlja da može biti „ostatak topografije nekog tajnog rituala ili tek nečija kartografska igra“ –  izložba sve umnožene vizuelne elaboracije savremenog sveta kojima se umetnik bavi stavlja pred posmatrače otvarajući prostore za nova vizuelna i konceptualna čitanja mesta i vremena u kome su dela nastala.

Ivan Šuletić je rođen u Beogradu 1982. godine, diplomirao je slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2007, na kome je i doktorirao 2015. Jedan je od osnivača i kourednika internet magazina za savremenu vizuelnu umetnost Supervizuelna. Dobitnik je nagrada „Niš Art Fondacija“ za 2015. i „Somborska jesen“ 2016. Bio je finalista nagrade za mlade talente „D.B.Mangelos“ 2014,2015. i 2017. godine. Izlagao je na samostalnim izložbama u poznatim galerijama i institucijama u Srbiji, Hrvatskoj, Portugalu, Nemačkoj, Švajcarskoj, i učestvovao je na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Zaposlen je u zvanju docenta na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
www.ivansuletic.com

 

 

 

Loading...