Predstavljanje knjige Saša PANČIĆ, Radovi 2002-2017

05.12.2018., 12:00-20:00

Galerija Artget
sreda, 5. decembar 2018. u 19:00

Predstavljanje knjige
Saša PANČIĆ, Radovi 2002-2017
izdanje New Moment, Beograd, 2018
U razgovoru učestvuju: dr Slobodan Mijušković, dr Irina Subotić i autor.
Moderator: Gordana Dobrić, istoričar umetnosti
Razgovor uz projekciju vizuelnog materijala

Knjiga Saša Pančić, Radovi 2002-2017 pored toga što prikazuje potpuni uvid u stvaralaštvo umetnika u navedenom periodu istovremeno predstavlja i umetničku knjigu realizovanu u koautostvu sa Bredom Bizjak, koja se potpisuje kao urednik, i Agencije New Moment iz Beograda kao izdavačem.
Sadržaj knjige čini pet narativnih segmenata u okviru kojih centralno mesto pripada intervjuu O umetnosti i … koji je istoričar umetnosti dr Slobodan Mijušković vodio sa svojim dugogodišnjim prijateljem pozicionirajući u dijaloškoj razmeni iskustava iz teorije i prakse savremene vizuelne umetnosti  rad Saše Pančića u sfere savremene vizuelne umetnosti na domaćem terenu, a potom slede i  četiri lične recepcije umetnika na shvatanje likovnih elemenata u njegovom delu po pitanju poimanja  likovne forme u prostoru, površine forme, materijala u kojima radi i tehničkim realizacijama, značaja svetlosti itd.. Razmatranje sopstvenog opusa povezano je sa  pet odvojenih vizuelnih celina u knjizi  u kojima su predstavnjeni radovi u različitim medijima u kojima se autor iskazuje – od geometrijskih crteža gestualno rađenim bojom, prostornim oblicima i asamblažima, slikarstva akrilnim bojama na drvetu, objektima i instalacijama zakrivljenih formi realizovanih u čeliku i gumi galerijskih formata i velikih foramata skulptura instaliranih u javnom prostoru.
Svi tekstovi imaju prevode na engleski a ovo neobično izdanje prati i sva potrebna naučna aparatura od biografije umetnika, radova u kolekcijama,filmografije, pa  do precizno urađene bibliografije u koju su uključene sve  kritičke recenzije o radu umetnika publikovane u katalozima, časopisaima i na internetu, autorski tekstovi umetnika, i, najposle,  intervjui dati štampanim medijima, na televiziji i radiju.
Knjiga uređena  i dizajnirana sa velikom pažnjom i posvećenošću tandema Breda Bizjak i Saša Pančić, realizovana je uz prijateljsku podršku  kolekcionara Zorana Ivkovića.

 

Loading...