Serijal predavanja: PUT SVILE Ivana Pražić

06.12.2018., 19:00

Četvrtak, 6. decembar 2018

19.00

Galerija Artget

Serijal predavanja:

PUT SVILE Ivana Pražić

Prvo od ukupno tri predavanja o kulturno-istorijskim fenomenima razvijenim duž kopnenih i morskih puteva svile bavi se pojavom Bude u ljudskom obličju i hibridnom indo-rimskom stilu nastalom u umetničkim radionicama drevne oblasti Gandare.

Naredna dva predavanja sele se u ostrvsku jugoistočnu Aziju, sastavni deo Morskog puta svile, čiji se kulturno-istorijski značaj slavi na oltarima i svetilištima Indonezije posvećenih poduhotvorenom admiralu flote dinastije Ming, Sam Pou.

PRVO PREDAVANJE – „BUDA U RIMSKOJ TOGI: UMETNOST GANDARE“

Prikaz Bude sa sitnim stilizovanim kovrdžama, zaogrnutog rimskim plaštom, pojavio se između prvog veka stare i prvog veka nove ere u oblasti Gandare koja obuhvata delove današnjeg Avganistana i Pakistana. Kao spoj stilskih elemenata zapadnog heleno-rimskog sveta i indijske teološke ikonografije, ovaj istorijsko-umetnički fenomen nastao je kao kulturološka posledica stvaranja indo-grčkih kraljevstava u Centralnoj Aziji posle pohoda Aleksandra Velikog na Indiju i kontinuiranih razmena ideja, ljudi i tehnologija između Istoka i Zapada duž Puta svile u vekovima nakon tog pohoda. Iz ove oblasti, budizam se kasnije proširio i u Kinu, a Buda sa stilizovanim kovrdžama i naborima plašta odomaćio se i u kraljevinama jugoistočne Azije.

Ivana Pražić je doktorirala u Australiji, na temi: Novi put svile i Morski put svile kroz jugoistočnu Aziju, proučavajući hramove posvećene admiralu dinastije Ming koji je početkom 15. veka predvodio sedam prekookeanskih ekspedicija koje su iz južne Kine stigle do Indije, Arabijskog poluostrva i istočne Afrike.

„S’ obzirom na sve izraženije prisustvo transnacionalnog programa -Jedan pojas, jedan put- u Srbiji, mislim da bi domaćoj publici bilo naročito interesantno da se upozna s Morskim putem svile, događaju bez istorijskog presedana u tadašnjoj pomorskoj istoriji sveta. Naime, kineska vlada koristi istorijski model Puta svile (kako morskog, tako i kopnenog) da promoviše ekonomske i kulturne veze sa zemljama učesnicama „Jednog pojasa, jednog puta“, među kojima je i Srbija.“ Ivana Pražić

Loading...