DOBITNICI STRUČNIH NAGRADA LAZAR TRIFUNOVIĆ I PRIZNANJA DIUS ZA 2018. GODINU

14.01.2019., 12:00-20:00

DOBITNICI STRUČNIH NAGRADA “LAZAR TRIFUNOVIĆ „ I PRIZNANJA DIUS ZA 2018. GODINU

Tradicionalne stručne nagrade istoričara i teoretičara umetnosti – „Nagrada Lazar Trifunović“ i Priznanje DIUS  za 2018. godinu, koje se već 25 godina dodeljuju svakog 14. januara, na rođendan profesora Lazara Trifunovića, biće dodeljene na svečanosti u Kulturnom centru Beograda u Galeriji Artget 14. januara sa početkom u 12.00.

Nagradu „Lazar Trifunović“  za objavljenu likovnu kritiku, esej, studiju ili osvrt na modernu i savremenu umetnost za 2018. godinu dobila je dr Maja Stanković, vanredna profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu za istorijskoumetničku studiju „Art is what makes life more interesting than art“ (Umetnost je ono što čini život zanimljivijim od umetnosti), objavljenu u Zborniku za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu (14 – 2018) i teorijsku kritiku Going, going, gone objavljenu na portalu Studije savremenosti. Tekstovi Maje Stanković su se iz prošlogodišnje tekstualne produkcije o modernoj i savremenoj umetnosti prema jednoglasnom mišljenju žirija izdvojili po svom analitičnom i sistematičnom pristupu odabranim temama, ubedljivo argumentovanom kritičkom razmišljanju o aktuelnim aspektima umetničkih fenomena koji su predmet njenog istraživanja i pisanja, a posebno o složenim relacijama između ovih pojava i društvenog okruženja i konteksta u kojima se javljaju, te po jasnim jezičkim artikulacijama i sigurnom interdisciplinarnom metodološkom postupku.

Žiri  za nagradu radio je u sastavu: dr Jasmina Čubrilo, vanredna profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu, Čedomir Janičić, Čedomir Janičić, viši kustos Gradskog muzeja u Somboru i dr Maja Ćirić, samostalna kustoskinja.

Priznanje DIUS (Društva istoričara umetnosti Srbije) za najbolju autorsku izložbu savremene likovne umetnosti u 2018. godini dobila je izložba MAŠIĆ, Retrospektivna izložba vizuelnih komunikacija Slobodana Mašića, koju je realizovao Muzej primenjene umetnosti u Beogradu. Nagrada se ovom prilikom dodeljuje istoričaru umetnosti, Slobodanu Jovanoviću, kustosu izložbe, uredniku kataloga i jednom od autora tekstova u katalogu. S obzirom na to da krairanje i realizacija izložbe predstavljaju složen timski rad koji uključuje znanja i veštine različitih stručnjaka, zajedno sa Slobodanom Jovanovićem na izložbi i katalogu sarađivao je stručni tim koji su činili Borut Vild, dizajner kataloga i vizuelnog identiteta izložbe, Saveta Mašić i Igor Feršiši koji su sarađivali na pripremi izožbe, dok su ostale tekstove u katalogu napisali Miroslav A. Mušić, Ješa Denegri i Borut Vild. Izložba MAŠIĆ doprinela je sagledavanju ne samo opusa Slobodana Mašića i njegovog mesta u istoriji jugoslovenske i srpske umetnosti, dizajna i nezavsinog izdavaštva već i osvetljavanju uloge slobodnog umetnika i mislioca u društvenim sistemima u kojima su granice izražavanja u javnom prostoru kontrolisane.

Komisija koja je odlučila da nagradi ovaj složen projekat radila je u sastavu: Bojana Burić, istoričarka umetnosti, Maida Gruden urednica Likovnog programa DK Studentski grad i Slavica Popov, viši kustos  Savremene galerije u Zrenjaninu.

Biografije laureata
MAJA STANKOVIĆ je diplomirala, magistrirala i doktorirala  na Katedri za istoriju moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu.  Njeno polje istraživanja je: savremena umetnost, savremena teorija i digitalna humanistika. Vanredni je profesor na Departmanu za digitalne umetnosti Fakulteta za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu. Autor je mnogih tekstova objavljenih u naučnim časopisima, katalozima samostalnih i tematskih izložbi. Jedan je od pokretača prve web platforme za savremenu umetnost u našoj zemlji Dipassage; urednica je online studentskog časopisa za umetnost i komunikacije Propeler na FMK, i jedan je od pokretača online platforme Studije savremenosti zajedno sa Jovanom Čekićem.  Koautor je zbornika savremene umetnosti Slike/Singularno/Globalno (2013)i zbornika o video umetnosti Slika/Pokret/Transformacija, (2013). Knjigu Fluidni kontekst. Kontekstualne prakse u savremenoj umetnosti objavila je 2015.

SLOBODAN JOVANOVIĆ je diplomirao na Katedri za istoriju moderne umetnosti, Odeljenja za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Radio je u Nezavisnoj umetničkoj asocijaciji Remont a u Muzeju primenjene umetnosti od 2007. Je kustos Zbirke savremene primenjene umetnosti. Kritiku vizuelnih komunikacija radio je na Radiju B92; bio je urednik „Remont art magazina“. Tekstove o filmu i savremenoj vizuelnoj umetnosti objavljivao je u  časopisima „Vreme“ i stručnoj periodici: „3+4“, „Zborniku Instituta za film u Beogradu“, „Zborniku Katedre za istoriju moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu“, Godišnjim katalozma Galerije „Remont“, „Zborniku Muzeja primenjene umetnosti“. Piše za „Beogradski književni časopis“.  Kao kustos u MPU realizovao je retrospektivne i tematske izložbe naših najpoznatijih umetnika ilustratora, dizajnera, fotografa, scenografa. Dobitnik je Priznanja DIUS 2008. za izložbu „Ilustratori Politikinog Zabavnika“ i nagrade Nacionalnog komiteta ICOM 2009. za izložbu „Autobiografika”.
Oba stručne nagrade od osnivanja podržavaju Ministarstvo kulture Republike Srbije i Grad Beograd – Sekretarijat za kulturu.

Loading...