Fabrics of Socialism Vesna Pavlović fotografije

14.01.2019-07.02.2019, 12:00-20:00

Galerija Artget
Trg republike 5/I

Fabrics of Socialism Vesna Pavlović
fotografije
14.1.2019 – 7.2.2019

Fotografije iz serije Fabrics of Socialism Vesne Pavlović predstavljaju vizuelno umetničko istraživanje fotografskog arhiva Muzeja Jugoslavije, poznatog kao Fototeka. Kroz specifično razvijene umetničke intervencije umetnica koristi fotografski arhiv kao sredstvo dijaloga na temu prikazivanje istorije kroz fotografiju. Uz pomoć strategija materijalizacije i subjektivizacije arhiva radovi Vesne Pavlović stvaraju tenziju između privatnih momenata i kolektivnog sećanja. Zasićenost fotografija kolektivizmom i prepoznatljivim simbolima jugoslovenskog socijalizma kao nečim dalekim i egzotičnim, evocira socijalističku utopiju i grandioznu istoriju.

Vesna Pavlović je diplomirala vizuelne umetnosti na Kolumbija Univerzitetu, 2007. godine. Radi kao vanredni profesor na Univerzitetu Vanderbilt, SAD gde predaje fotografiju i digitalne medije. Priredila je samostalne izložbe u Centru za vizuelne umetnosti u Nešvilu, SAD, Muzeju Jugoslavije, Beograd, Salonu Muzeja savremene umetnosti, Beograd, Muzeja Korker u Sakramentu, na 12. Istanbulskom bijenalu. Učestvovala je u grupnim izložbama u Muzeju savremene fotografije u Čikagu, SAD, na Bukureštanskom bijenalu 5, Rumunija, u NBGK u Berlinu, Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, Fotografskoj galeriji u Londonu i drugim. Njeni radovi se nalaze u značajnim privatnim i javnim umetničkim kolekcijama.

Loading...