OTVARANJE JANUARSKIH IZLOŽBI U KULTURNOM CENTRU BEOGRADA

14.01.2019., 12:00-20:00

OTVARANJE JANUARSKIH IZLOŽBI U KULTURNOM CENTRU BEOGRADA
Ponedeljak, 14. januar u 13.00

Galerija Artget
Trg republike 5/IFabrics of Socialism Vesna Pavlović
fotografije
14.1.2019 – 7.2.2019

Fotografije iz serije Fabrics of Socialism Vesne Pavlović predstavljaju vizuelno umetničko istraživanje fotografskog arhiva Muzeja Jugoslavije, poznatog kao Fototeka. Kroz specifično razvijene umetničke intervencije umetnica koristi fotografski arhiv kao sredstvo dijaloga na temu prikazivanje istorije kroz fotografiju. Uz pomoć strategija materijalizacije i subjektivizacije arhiva radovi Vesne Pavlović stvaraju tenziju između privatnih momenata i kolektivnog sećanja. Zasićenost fotografija kolektivizmom i prepoznatljivim simbolima jugoslovenskog socijalizma kao nečim dalekim i egzotičnim, evocira socijalističku utopiju i grandioznu istoriju.

Vesna Pavlović je diplomirala vizuelne umetnosti na Kolumbija Univerzitetu, 2007. godine. Radi kao vanredni profesor na Univerzitetu Vanderbilt, SAD gde predaje fotografiju i digitalne medije. Priredila je samostalne izložbe u Centru za vizuelne umetnosti u Nešvilu, SAD, Muzeju Jugoslavije, Beograd, Salonu Muzeja savremene umetnosti, Beograd, Muzeja Korker u Sakramentu, na 12. Istanbulskom bijenalu. Učestvovala je u grupnim izložbama u Muzeju savremene fotografije u Čikagu, SAD, na Bukureštanskom bijenalu 5, Rumunija, u NBGK u Berlinu, Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, Fotografskoj galeriji u Londonu i drugim. Njeni radovi se nalaze u značajnim privatnim i javnim umetničkim kolekcijama.

*****

Likovna galerija
Knez Mihailova 6

Kritičari su izabrali 2019
UMETNIK (NI)JE PRISUTAN
14.1.2019 – 7.2.2019
Autor izložbe: Danijela Purešević
Umetnici:   Dejan Anđelković i Jelica Radovanović,  Dejan Atanacković, Miomir Grujić Fleka, Milovan Destil Marković, Stevan Markuš, Boris Miljković, Predrag Nešković, Igor Stepančić, Jusuf Hadžifejzović

Ciklus Kritičari su izabrali je tradicionalna izložba koja se kao recepcija kritičara na savremenu likovnu i vizuelne umetnosti na našoj sceni u Likovnoj galeriji kontinuirano  organizuje od 1967. godine do danas Izdanje autorke Danijele Purešević, laureata Nagrade Lazar Trifunović za 2016, istoričara umetnosti i dugogodišnjeg urednika Redakcije za kulturu Radio televizije Srbije  posvećeno  je istraživanju  (ne)prisutnosti umetnika na našoj sceni, odnosno problemu (dis)kontinuiteta. U uvodnom tekstu kataloga autorka kaže:

... Pripremajući izložbu „Kritičari si izabrali 2019“, sa istorijske distance od dvadeset pet godina, želela sam da krenem od „studije slučaja“, podsećanja na tu izložbu, čiji su jedini tragovi crno-beli katalog i slučajno pronađen VHS snimak priloga sa 3K Televizije Beograd. Celokupni izložbeni projekat „Kritičari su izabrali 2019. posvetila sam istraživanju (ne)prisutnosti umetnika na našoj sceni, odnosno problemu (dis)kontinuiteta. Niz je uzroka (ne)prisutnosti umetnika: emigracija, eskapizam, samoizolacija, rezignacija, okrenutost goloj egzistenciji i borbi za opstanak, fizička smrt. Na uzorku izbora (ne)prisutnih umetnika ova izložba kreira imaginarnu, moguću mapu aktuelne likovne scene. Više…

*****

Galerija Podroom
Trg republike 5/-1

PREDRAG TERZIĆ (Srbija) / IVAR VERMAE (Estonija)
crteži, video i audio instalacije
14.1.2019 – 7.2.2019.

Iako možda koncepcijski, geografski i generacijski nije bilo do sada veze između radova Predraga Terzića i Ivara Vermaea, oni će na predlog Saveta galerije prikazati svoje radove na zajedničkoj izložbi tokom januara i tako se nastaviti sa započetom praksom upoznavanja i mogućeg daljeg rada dva različita autora.

Novi ciklus Terzićevih radova koji je nastajao baš za prostor galerije, nastavlja da se bavi ispitivanjem teme povezanosti sporta i umetnosti, kojom se autor bavio i ranije, ali je sada fokus na patosu, duelima i dodiru. Publika će biti pozvana da sama otkriva specifične momente igre na zidovima galerije prolazeći i sama kroz osećaje nelagode, skučenosti, neizvesnosti dok se bude suočavala kako sa ličnom tako i sa individualnom borbom igrača koji traže mesto na terenu i njihovom borbom da opstanu koja ponekad može biti i fatalna. Gde su granice izdržljivosti tela ali i same individue?

S druge strane, Vermaeovi radovi bave se sličnim tema ali na primerima drugačijih kolektivnih akcija poput demonstracija, plesa i korporativnih sportskih aktivnosti, koje se sve dešavaju u ambijentu klasične arhitekture koja polako nestaje i menja se. Na ovaj način autor dokumentuje i analizira postojeću infrastrukturu skrećući pažnju na zatrpanost podacima i informacijama kao i iskrivljenu sliku o kolektivnosti. Koncentrišući se na fizičko i trenutno prisustvo, otvara prostor za permanentna pitanja o sumnji, nadi i strahu od populizma.

Terzić je rođen 1972. u Beogradu, a diplomirao na FLU u klasi Čedomira Vasića 2000. godine gde je i magistrirao. Doktorirao na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Izlagao je u zemlji i inostranstvu, a trenutno radi kao profesor u Tehno art školi u Beogradu. www.predragterzic.com

Vermae je rođen 1982. U Taljinu, Estonija. Živi i radi u Berlinu. U svojim radovima obrađuje teme javnog i privatnog prostora, procesa posredovanja, arhitekture i infrastrukture, informacionih tehnologija i mreža koristeći različite umetničke medije. Diplomirao je na Akademiji u Taljinu na odseku fotografije. www.ivarveermae.com

Galerije Kulturnog centra Beograda su otvorene svakog dana od 12:00 do 20:00, sem nedeljom i državnim praznicima.

Program galerija podržavaju Grad Beograd — Sekretarijat za kulturu i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Loading...