Promocija knjige: VEČNA SADAŠNJOST Jelena Todorović

22.01.2019., 19:00

Promocija knjige:

VEČNA SADAŠNJOST

Barokna kultura u modernoj književnosti

Jelena Todorović

Galerija ARTGET

22. januar 2019, 19:00

Studija Večna sadašnjost nastavak je dugogodišnjih istraživanja baroknog prostora i njegovog uticaja na naše vreme, koji su u fokusu interesovanja dr Jelene Todorović. Predstavlja nam nasleđe baroka u savremenoj književnosti, viđeno iz perspektive istoričara kulture novog veka. Autorka nije sebi postavila kao cilj da ukaže na neposredne veze i pozivanja jedne kulture na drugu, već da razotkrije oblike mišljenja koje naše doba duguje baroknom vremenu, da učini vidljivim mnogostrukosti vremena i prostora, kao i skriveno nasleđe baroka u savremenoj književnosti.

Primeri koje proučava (Nevidljivi gradovi Itala Kalvina, Saturnovi prstenovi Vinfrida Georga Zebalda i Islednik Dragana Velikića) nisu dela koja su po svojoj strukturi namerno barokna, niti im se radnja odvija u baroknom dobu. U tim delima – ukazuje dr Todorović – barok je prisutan kao estetski princip, kao nevidljivo nasleđe koje oblikuje pogled na svet njihovih junaka. Barokno je osećanje prostora u kome oni žive kao i način na koji se u tom svetu prepliću mašta i stvarnost. Dodatnu dragocenost ove knjige predstavljaju kako vrstan izbor, tako i zanimljiva analiza likovnih priloga.

Jelena Todorović

Diplomirala je na katedri za istoriju umetnosti (1998) na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Magistarske i doktorske studije završila je na University College London, gde je radila najpre kao asistent, a zatim i kao predavač. Od 2005. na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu predaje istoriju i teoriju umetnosti novog veka. Gostujući je profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i stalni saradnik Civici Musei di Storia ed Arte u Trstu. Rukovodilac je projekta Sistematizacija i proučavanje Državne umetničke kolekcije dvorskog kompleksa na Dedinju za koji je osvojila nagradu Europa Nostra za 2018. godinu.

Knjižarska cena 990 RSD

Cena na promociji 792 din

 

Loading...