Seminar ARHITEKTURA IZLOŽBI

15.03.2019-15.03.2019, 10:00

Serijal Arhitektura u kontekstu
Seminar ARHITEKTURA IZLOŽBI
Galerija Artget, Trg republike 5/I
Petak, 15. mart 2019, 10.00 – 16.00 sati

Seminar ARHITEKTURA IZLOŽBI

Ciklus razgovora o arhitekturi u Kulturnom centru Beograda  pokrenut je kao tematski ciklus sa namerom da se širokoj i stručnoj publici približe teme iz arhitekture. Promišljanje prostora kao deo procesa rada na stvaranju izložbe jedno je od polja delovanja u kome je nezaobilazna uloga arhitekata i dizajnera, kao bliskih saradnika kustosa i umetnika.

Namera svih izložbenih postavki je da publici ispričaju priču,  da približe materiju kojom se bave,  da budu komunikativne, ali da istovremeno svoj sadržaj predstave na visokom nivou i u skladu sa umetničkim i akademskim kriterijumima autora i očekivanja publike. Kako se to postiže?  Koja su znanja i veštine neophodne da bi se koncept prikazao i komunicirao na najbolji mogući način? U velikoj meri za to su odgovorni stručnjaci koji u saradnji sa autorima koncepta dizajniraju i grade izložbene postavke.

U svetu se postavljaju izložbe koje svakim danom u tehnološkom smislu podižu granicu prezentacije, tehnologija je sve savršenija, a publika koja je zahvaljujući toj tehnologiji neprekidno na izvoru inovacija sve zahtevnija. Kakva nas budućnost čeka i kako će izgledati postavke u vremenu koje je pred nama?

Posle dužeg vremena i renoviranja u Beogradu su otvorena za publiku dva najznačajnija muzeja:  Muzej savremene umetnosti  i  Narodni muzej. U istom periodu u Beogradu su se dogodile brojne izložbe iz oblasti vizuelnih umetnosti, nauke, istorije i arheologije. U toku je rekonstrukcija objekta Muzeja Jugoslavije i izrada projekta za rekonstrukciju Muzeja grada Beograda. Svake dve godine u Beogradu se održava najveća međunarodna  izložba savremene umetnosti  – Oktobarski salon. Verujemo da su iskustva dosadašnjih postavki, značajna i inspirativna za dalja promišljanja i planiranja onih koje su pred nama, te da je i tema  uprostoravanja izložbenih sadržaja  sve aktuelnija.

U okviru seminara predstaviće nam se dizajnera i arhitekata koji iza sebe imaju iskustvo postavki različitih izložbi. Nakon njihovih prezenatacija uslediće okrugli sto u koji će se uz njih  uključiti  kustosi i umetnici da  iz svoje perspektive progovore o ovoj temi i sopstvenom stavu „za“ i „protiv“ dizajna postavke.

Seminar je besplatan i namenjen arhitektama, dizajnerima, kustosima, umetnicima, studentima istorije umetnosti, primenjene umetnosti i arhitekture i svima koje ova oblast interesuje.

 

PROGRAM

10.00 Registracija
10.30 Dobrodošlica i uvod
Danica Jovović Prodanović, Kulturni centar Beograda

10.40 Uvodno izlaganje
Milan Popadić, Filozofski fakultet ǀ Suptilna veština dočaravanja znanja

11.00 Bojana Đurović i Dragana Lacmanović  ǀ Prepoznavanje
11.20 Irena  i Igor Stepančić, Blueprint dizajn studio ǀ Dizajn izložbe nisu samo legenda i vitrina!
11.40 Jerun de Vris  ǀ Neuobičajene izložbene  tehnike (izlaganje na engleskom)

12.00 Kafe pauza

12.20 Branko Pavić, Arhitektonski fakultet ǀ Izložbene postavke kao likovni izazov 
12.40 Jelena Brajković, Arhitektonski fakultet  ǀ Arhitektura izložbi – arhitektura medijacije i naracije
13.00 Marina Dokmanović ǀ Uprostoravanje priče
13.20 Ivan Mangov ǀ Protiv dosade u muzejima – primeri izlagačke prakse

13.40 Kafe pauza

14.00 Okrugli sto ǀ Arhitektura izložbi

Učestvuju: Milan Popadić, Filozofski fakultet, Beograd; Gordana Grabež, Narodni muzej Beograd; Zoran Erić, Muzej savremene umetnosti, Beograd; Neda Knežević  i Katarina Živanović, Muzej Jugoslavije; Miloš Spasić, Muzej grada Beograda; Ivana Pantović, Gradski muzej Vršac;  Lidija Milašinović, Narodni muzej Kikinda; Svetlana Petrović i Zorana Đaković Minniti, Kulturni centar Beograda;  Mia David, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad; Slavko Spasić, NK ICOM Srbija; Bojana Đurović i Dragana Lacmanović, Irena i Igor Stepančić, Branko Pavić, Jerun de Vris, Jelena Brajković, Marina Dokmanović, Ivan Mangov

Moderator: Danica Jovović Prodanović

Loading...