Zoran Dimovski POKLON, ambijentalna instalacija

14.03.2019-04.04.2019, 12:00-20:00

Zoran Dimovski POKLON, ambijentalna instalacija

14. 3 – 4. 4. 2019.

Izložba radova Zorana Dimovskog koja se predstavlja pod nazivom Poklon publiku suočava sa  likovno transponovanim verbalnim izrazima, preuzetim iz registra usmerenog na političko upravljanje individualnim i kolektivnim telima. Oni su strpljivim i dugotrajnim manuelnim iscrtavanjem motivski uvedeni u okvire krajnje jednostavnih i kompoziciono svedenih, ali ujedno gestualnim elementima veoma bogatih vizuelnih prizora, koji se, stoga, mogu tretirati i kao indeksni tragovi umetničkog procesa. Na prilično neposredan način ti se prizori otvaraju posmatraču kao totalitet prikazanog, ali ujedno deluju i detaljima koji otkrivaju način izvedbe i dinamiku telesnih pokreta koji su do njega doveli. Da bi se radovi sagledali treba uroniti u detalje i pratiti načine preplitanja i sažimanja kolornih i gestualnih intenziteta, u čijem dinamičkom međuodnosu nastaju polja napetosti kojima je prožeta celokupna površina crteža.

Međutim, to specifično estetsko uživanje koje ovi radovi omogućavaju, ipak nije samodovoljno i u sebe zatvoreno, već je potpuno uvezano sa njihovim kognitivnim elementima, koji pozivaju na analizu i tumačenje prikazanog sadržaja, kao i konteksta njegove upotrebe. U spoju estetskog i značenjskog, materijalnih gestova i retorike prizora koji se njihovom primenom gradi, ostvaruje se i poseban vid odnosa spram društvene pozadine prikazanog, kao i aktuelnog konteksta u kome se predstavljanje prikazanog vrši…

Zoran Dimovski je rođen 1966. godine u Beogradu. Na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, odseku slikarstva je diplomirao i magistrirao 1995. godine.  Umetničko-doktorske studije završio je 2017. godine. Na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu angažovan je u zvanju vanrednog profesora na odseku slikarstva od 2000. godine. Značajne samostalne izložbe slika, crteža, grafika koji ostaju njegova glavna preokupacija ali i ambijentalnih instalacija, video radova imao je u uglednim institucijama i na manifestacijama u zemlji i inostranstvu (London, Njujork, Hjuston, San Francisko, Venecija, Beč, Edinburg, Toronto, Lisabon, Stokholm, Tokio, Kjoto, Kanagava…). Od 1993. učestvovao je i na brojnim relevantnim grupnim izložbama.

Tekst Svetovi smrti i svet umetnosti, Stevana Vukovića preuzmite ovde.

Za grupne posete, kao i za vođenja kroz izložbe, za grupe veće od 15 ljudi molimo vas da najavite dolazak na bojana.brankovic@kcb.rs

 

Loading...