GALERIJA PODROOM, konkurs za izlagačku sezonu za 2020. godinu

22.04.2019-01.06.2019, 12:00-20:00

Foto: Annika-StromA-Woman-Standing-Inside-An-Old-Building-A-Woman-Standing-Outside-An-Old-Building-iz-KOLEKCIJE-OKTOBARSKI-SALON-OCTOBER-SALON-COLLECTION-kcb
                                                         Download English version here

Kulturni centar Beograda poziva Vas da pošaljete predloge za izložbu – samostalne, grupne, autorske / kustoske koncepcije – koje će biti realizovane u galeriji Podroom tokom izlagačke sezone 2020. (od aprila 2020.godine)

Konkurs je otvoren do 1.juna 2019.

Prijave se šalju isključivo elektronskom poštom i to na adresu: podroom@kcb.rs

Najljubaznije Vas molimo da pažljivo pročitate uslove konkursa i informacije o onome što nudi izlagački prostor galerije pre slanja prijava. Prijave koje budu nepotpune i/ili koje stignu nakon navedenog roka neće biti razmatrane.

Program i kriterijumi:

U fokusu izložbenog programa za 2020. godinu, koji će biti odabran na konkursu biće pokretne slike: filmovi umetnika, video, video instalacije, animacije i multimedijalne instalacije. Akcenat će kao i do sada biti stavljen na eksperimentalnost pristupa kada je reč o prezentaciji rada(ova) i kritičkom promišljanju savremenog konteksta i okruženja, kada je reč o sadržaju i procesu rada.

U poslednjih par godina u programu galerije izdvojile su se programske celine koje prate umetnike u umetnice mlađe generacije, potom koje su rezultat regionalne saradnje i imaju međunarodni karakter.

Prvi put galerija Podroom otvara i programsku liniju u kojoj pokretne slike / multimedijalne instalacije imaju svoje utemeljenje, polazište ili ostvaruju specifičnu vezu sa oblašću arhitekture. Odabrani predlog iz ove specifične oblasti biće predložen da bude realizovan u okviru godišnjeg programa KCB kao deo BINA programa – Beogradske internacionalne nedelje arhitekture 2020.

Uslovi konkursa:
∎ Konkurs je otvoren za pojedince, grupe i institucije;
∎ Konkurs je međunarodni odnosno na konkursu mogu da učestvuju građani Republike Srbije i strani državljani;
∎ Prijave se šalju na srpskom (ili nekom od jezika zemalja bivše Jugoslavije) i/ili engleskom jeziku (obavezan sažetak na engleskom jeziku);
∎ Postoji mogućnost da pojedinačni predlozi odnosno autori/autorke budu pozvani da razmotre mogućnost realizacije izložbenog projekta u saradnji sa još nekim autorom/autorkom/grupom;

Tehničke informacije o izlagačkom prostoru i uslovi:
• 200 m² izlagačkog prostora (ovde možete preuzeti plan galerije i fotografije)

• Tehnička oprema i tim za postavljanje;
• Usluge pr-a i grafičkog dizajnera;
• Institucionalna podrška u obezbeđivanju dodatnih finansijskih sredstava za realizaciju;
• Mogućnost pokrivanja post-produkcijskih troškova;
• Ostali troškovi koji se odnose na galeriju: prevod tekstova na srpski / engleski, štampa i drugi tekstovi za potrebe izložbe; smeštaj za autore / autorke, troškovi otvaranja, foto dokumentacija;
• Poštarine (TNT, FEDEKS, DHL i sl.) u skladu sa mogućnostima;
• Svi detalji budućih saradnji biće definisani posebnim ugovorom;

Konkursni materijal:
∎ Kratak opis izložbe/izložbenog projekta – tekst maksimalne dužine jedne stranice (oko 1.800 karaktera) u kojem je jasno objašnjena ideja izložbe;
∎ Vizuelna dokumentacija podrazumeva i uputstva za pregled video materijala ili/i maksimum do 10 fotografija: iz video materijala, skica, crteža i sl. koje ilustruju izložbu odnosno rad (ove). Fotografije slati u jpg formatu u PDF dokumentu ili kao zipovan fajl (MAKS 8MB);
∎ Kratka biografija / biografije autora / autorki i / ili učesnika / učesnica;
Materijal se šalje isključivo u jednom (1) mejlu na elektronsku adresu podroom@kcb.rs sa naznakom „PODROOM 2020“
Napomena: nije potrebno slati kataloge, portfolio, dvd, brošure ili drugu sličnu dokumentaciju, koja neće biti uzeta u obzir. Elektronskim putem svi će biti obavešteni o uspešno pristiglom konkursnom materijalu.

Savet galerije napraviće uži izbor, nakon čega će pojedini podnosioci prijava biti kontaktirani i zamoljeni da pošalju dodatni materijal koji se odnosi na njihove predloge (dodatni materijal o radovima, budžet neophodan za realizaciju, mogući datumi izložbe i sl.)

Finalna lista odabranih predloga biće objavljena na sajtu Kulturnog centra Beograda u julu 2019.
Galerija Podroom je otvorena u septembru 2012. godine i nalazi se u donjem, podrumskom nivou prostorija Kulturnog centra Beograda. Program je baziran na projektima, izložbama i programima koji su rezultat međunarodne i regionalne saradnje. U fokusu programa su savremena kretanja u oblasti filma, videa, animacije i pokretnih slika sa akcentom na kritičko promišljanje savremenog konteksta i okruženja.

Loading...