LIKOVNA GALERIJA, konkurs za izlagačku sezonu za 2020. godinu

22.04.2019-31.05.2019, 12:00-20:00

KULTURNI CENTAR  BEOGRADA

Likovna galerija, Knez Mihailova 6

KONKURS ZA PROGRAM 2020. GODINE

Likovna galerija Kulturnog centra Beograda raspisuje konkurs za izlaganje u 2020. godini i poziva sve zainteresovane stvaraoce, likovne i vizuelne umetnike, istoričare i teoretičare umetnosti da predlože samostalne izložbe i autorske projekte iz oblasti savremene umetnosti, dizajna i arhitekture koje će za godišnji program razmatrati Savet galerije.

Imajući u vidu smanjeni broj termina u izlagačkoj godini, Savet će razmatrati samo one predloge koji, pored nesumnjivog umetničkog kvaliteta, ne iziskuju dodatna finansijska sredstva za prezentaciju, postprodukciju, transport i ostale troškove koji prevazilaze mogućnosti planirane budžetom.

U skladu sa dugogodišnjom izlagačkom politikom Likovne galerije, Savet će pri izboru materijala na konkursu dati prioritet autorima koji su završili umetničke studije na nekom od umetničkih fakulteta u zemlji i inostranstvu, i autorima afirmisanim na domaćoj i inostranoj sceni savremene vizuelne umetnosti.

Materijal za konkurs

–       do 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu (fotografije, DVD)
–       koncepcija izložbe izložena u pisanoj formi (do jedne šlajfne teksta, 1800 karaktera)
–       profesionalna biografija
–       okvirna cena radova koji će biti izloženi (iskazano u dinarima).

Materijal za konkurs može se predati u Likovnoj redakciji Kulturnog centra Beograda, u periodu od 22. aprila do 31. maja 2019, svakog radnog dana od 10-15 sati, poslati na imejl adresu svetlana.petrovic@kcb.rs, ili poštom na adresu: Kulturni centar Beograda, Likovna redakcija (ZA KONKURS LIKOVNA GALERIJA 2020), Knez Mihailova 6, I sprat, 11000 Beograd.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Kulturnog centra Beograda, www.kcb.org.rs do 15. jula 2019. godine.

Sve informacije o konkursu mogu se dobiti na telefon Likovne redakcije: (011) 2622-926, ili i-mejl  kontakt: svetlana.petrovic@kcb.rs.

 

 

Loading...