GRADOVI DELJENJA: KREATIVNI PODSTICAJ POZITIVNO – AKTIVNO

17.05.2019., 00:00

SCCM BINA 2019

GRADOVI DELJENJA: KREATIVNI PODSTICAJ
POZITIVNO – AKTIVNO

Beogradska internacionalna nedelja arhitektura – BINA od 2016. godine realizuje projekat kreativne Evrope Gradovi deljenja (Shared Cities Creative Momentum – SCCM). Gradovi deljenja je platforma koja preispituje savremene urbane izazove evropskih gradova. BINA tim, u okviru ove platforme, razvija participativni projekat – gradska čvorišta. Pokretanjem eksperimentalih gradskih čvorišta za unapređenje zajedničkih otvorenih gradskih prostora u saradnji sa zajednicama, BINA želi da preispita mogućnosti realizacije proklamovanog „prava na grad“.
Kapital za pokretanje urbanih čvorišta nalazi se u proaktivnim grupama građana koji su spremni da ulože svoj rad u obnovu susedstva i urbanu reintegraciju. Njihov lični entuzijazam može da mobiliše susede da podele svoje saznanja i želje kao ravnopravni učesnici u zajedničkom poduhvatu. Praktični rezultati njihovog rada ogledaju se u stvaranju zajedničkih predloga za transformaciju javnih prostora u susedstvu, njihovu realizaciji i održavanje. Samo društveno poverenje može da kontinuirano doprinosi dugovečnosti transformisanih javnih prostora. Ono se stvara zajedničkim delovanjem i omogućava dalju saradnju, jer samo saradnja stvara mogućnost urbane reintegracije.

U okviru ovogodišnjeg BINA programa koji se pod naslovom POZITIVNO – AKTIVNO održava u Beogradu od 9. do 30. maja, BINA tim predstavlja projekat Gradovi deljenja dvodnevnim programom – 17. maja BINA organizuje panel diskusiju Prostori produktivnosti u galeriji Artget u Kulturnom centru Beograda i 18. maja predstavlja projekat Gradovi deljenja u Goethe institutu Beograd.
Urbani razvoj koji se zasniva na prostorima produktivnosti naglašava da je potrebna radikalna reorganizacija društva kako bi se ostvarila održivost. Prostori produktivnosti deluju protiv konzumerizma i komodifikacije, kao polazne tačke za planiranje gradova koje pružaju mogućnosti za poboljšanje života svih građana, s manje potrošnje i više proizvodnje.
Panel diskusijom Prostori produktivnosti BINA tim želi da započne razgovore koji podržavaju takvu viziju. Učesnike panela smo zamolili da predstave svoja teorijska razmišljanja i praktične predloge koji sagledavaju prostore produktivnosti kao novi oblik gradskog života. Želimo da podelimo iskustva i saznanja o načinima na koje možemo da pretvorimo postojeće gradske prostore u prostore produktivnosti.
Učesnici panela su: Čuvari parka; Škograd; Novo kulturno naselje – Novi Sad; Svetlana Volic, Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu; Nana Radenković, Nova Iskra; Jovana Timotijević, Instituta za urbane politike i Platforma za teoriju i praksu društvenih dobara – Zajedničko.org, Tatjana Vukosavljević, BINA tim; Lusi Šeren Švajcarska; Zuzana Cermakova, Goethe Institut Prag, Češka i Roland Krebs, Superwien, Austrija. Razgovor moderira Ivan Kucina, programski direktor projekta Gradovi deljenja, BINA tim.

Projekat Gradovi deljenja biće predstavljen 18. maja u 14:30 časova u Goethe ,institutu Beograd, tom prilikom govorićemo o projektima ostalih partnera u okviru platforme Gradovi deljenja i najavićemo niz dešavanja i događaja koji se planiraju kao promocija i predstavljanje svih rezultata i dostignuća u okviru ove evropske platforme.
U okviru programa u Goethe institutu biće predstavljen projekat Gradsko čvorište 2 – Multifunkcionalni krug koji BINA realizuje u saradnji sa timom Škograd, Goethe institutom Beograd i Osnovnom školom „Vlada Obradović Kameni” u naselju Ledine. Priprema za projekat Gradsko čvorište 2 počela je u februaru 2018. godine.
Gradsko čvorište 2 – Multifunkcionalni krug je kolektivno zamišljena intervencija u školskom dvorištu – letnja učionica u otvorenom javnom prostoru naselja Ledine – čiji je cilj da unapredi kvalitet života u zajednici.
Školska zajednica najbrojnija je društvena grupa u naselju Ledine. Pored zaposlenih u školi i svih učenika, ona broji i one koji su nekada išli u školu, one koji će tek krenuti u školu, kao i sve one koji prostor oko škole koriste rekreativno. Zajedničkim promišljanjem svih ovih grupa došlo se do predloga rešenja za unapređenje jednog dela dvorišta škole, sa idejom da bi to mesto moglo da postane novo mesto okupljanja i razmene.
Sa partnerima iz Berlina iz Centra za umetnost i urbanizam – ZK/U, realizovan je projekat Kulturna scena, kao deo projekta Gradskog čvorišta 2. Projekat su moderirali i vodili Miodrag Kuč – interdisplinarni umetni, urbani teoretičar i koordinator projekta Gradovi deljenja: Kreativni podsticaj, KunstRePublic, ZK/U i Konrad Braun – urbani istražitelj, arhitekta i osnivač platforme Open Berlin. Kulturna scena, nastala je kao dopuna Multifunkcionalnog kruga sa ciljem da osnaži zajednicu nizom kulturnih i edukativnih programa tokom godine. Scena se formira od različitih modularnih delova – elemenata.

BINA tim je prepoznao veliki entuzijazam svih građana koji, ne bitno gde rade i kojoj grupi pripadaju, uzimaju učešće u promišljanju o deljenom – zajedničkom prostoru. Najveći izazov projekta jeste upravo da zainteresuje sve građane da se aktivno uključe u procese promišljanja i donošenja odluka o javnom deljenom prostoru.

Loading...