Koncert „Žene u muzici“

20.05.2019., 20:00

Cilj Udruženja „Žene u muzici“ iz Kragujevca, je afirmacija žena u oblasti stvaralačke i reproduktivne muzike: komponovanje (primarno), izvođaštvo, muzička pedagogija, muzikologija, etnomuzikologija, dirigovanje, istraživanje, mediji, nauka… i svih koji žele afirmisati žene u muzici.

Jedna od glavnih aktinovsti udruženja je takmičenje Donne in musica za mlade takmičare (6-30 godina) u disciplinama: klavir, kamerna muzika, klarinet, hor, kompozicija, a kao obavezni program, traži se izvođenje dela kompozitorke.
Udruženje u 2019. godine organizuje 16. izdanje takmičenja. Takmičarski dan (kategorija: kamerna muzike) održaće se u nedelju, 19. maja u Beogradu. Nakon toga biće održan koncert muzike kompozitorki iz zemlje i inostranstva.

Loading...