REZULTATI KONKURSA ZA PROGRAM LIKOVNE GALERIJE ZA 2020. GODINU

15.07.2019., 12:00-20:00

Savet Likovne galerije Kulturnog centra Beograda u mandatu 2019/2021. godina radio je u sasatavu: Maida Gruden, urednica likovnog programa DK Studentski grad, Danijela Purešević, urednica u Redakciji za kulturu RTS-a i Gordana Dobrić, istoričarka umetnosti. Na sastancima Saveta održanim 18 i 25. juna, 2 i 9. jula u Kulturnom centru Beograda kao i konsultacijama preko imejla pregledan je konkursni materijal i koncipiran program Galerije za 2020. godinu.
Na javnom konkursu za program Likovne galerije za 2020. godinu za 9 slobodnih termina poslato je 148 umetničkih predloga domaćih i inostranih umetnika.
U programu Likovne galerije u izlagačkoj 2020. godini biće organizovane izložbe: Kritičari su izabrali 2020, dobitnika Nagrade Lazar Trifunović za 2017.godinu, Sanje Kojić Mladenov, Fluidni identitet, izložba umetničkog para iz Češke, Dominik Lang i Eva Kotatkova, dobitnika Nagrade KCB na 56. Oktobarskom salonu i 15. BINA (Beogradska internacionalna nedelja arhitekture).

Nakon uvida u materijal Konkursa Savet Likovne galerije KCB je predložio sledeće izložbe i umetničke projekte za program u 2020. godini:
1. Jovanka Mladenović, Stanište / Habitat
2. Marko Crnobrnja, Izložba (radni naziv)
3. Milica Ružičić, Strah
4. Predrag Damjanović, Shark Tales
5. Simonida Rajčević, Lažna bol
6. Uroš Đurić, Umetost za klasno društvo
7. Danja Tekić, Milan Kulić i Vaštag Vendel, Pulsar
8. Vesna Golubović, Vreme
9. Aleksandar Gligorijević, Kocka od krugova

Obrazloženje rada Saveta:

Savet Likovne galerije KCB je odlučio da na osnovu uvida u konkursni materijal odabere umetničke projekte koji svojim temama i izvrsnom izvedbom zadiru u najaktuelniju problematiku savremenog društva, otvaraju pitanja percepcije i statusa umetničkog rada koristeći potencijale umetničkih medija na promišljen i upečatljiv način. Ovogodišnji odabrani umetnički projekti problematizuju teme ekološke kontrole i njenih mogućih implikacija na razvoj društva, stanja straha i ranjivosti savremenog pojedinca, dominatne diskurse koji oblikuju našu realnost, kao i pitanja klase i njenog redefinisanja. Na koji način umetničko delo i umetničke prakse kominiciraju sadržaj publici, kako se gradi odnos sa umetničkim radom i medijima, neke su od tema kojima odabrane izložbe otvaraju prostor za dijalog i interakciju sa publikom.

Odabrani umetnički projekti obuhvataju raznovrsne umetničke medije: skuplture velikog i srednjeg formata, slike, umetničke instalacije, intervencije u prostoru, fotografiju, digitalni print i video umetnost. U procesu selektovanja konkursnog materijala vodilo se račina i o realnim prostornim, produkcijskim i finansijskim mogućnostima realizacije odabranih izložbi.

Savet Likovne galerije KCB

Gordana Dobrić
Danijela Purešević
Maida Gruden

Zahvaljemo se svima koji su poslali svoje predloge i čestitamo onima čiji su predlozi odabrani.

Loading...