OTKAZANO Predavanje Sanje Petrović Todosijević REFORMA OSNOVNOŠKOLSKOG SISTEMA U SRBIJI 1944-1959.

26.09.2019., 19:00

Važno obaveštenje!

Predavanje Sanje Petrović Todosijević u organizaciji Instituta za noviju istoriju Srbije
REFORMA OSNOVNOŠKOLSKOG SISTEMA U SRBIJI 1944-1959. zakazano za 26. septembar u Galeriji Artget sa početkom u 19.00 je otkazano, zbog bolesti autorke.

Izvinjavamo se publici. Hvala na razumevanju.

Nova monografija Sanje Petrović Todosijević, naučne saradnice Instituta za noviju istoriju Srbije i jedne od osnivačica i članica Centra za jugoslovenske studije pod nazivom Otećemo svetlost bučnom vodopadu. Reforma osnovnoškolskog sistema u Srbiji 1944-1959. (Institut za noviju istoriju Srbije, 2018) predstavlja pokušaj da se odgovori na pitanje kako je izgledala politika obrazovanja i vaspitanja u periodu od završetka ratnih operacija na tlu Srbije, kao sastavnog dela jugoslovenske države, u jesen 1944. do donošenja Zakona o osnovnoj školi 1959. godine koji je predstavljao republičku „verziju“ saveznog Opšteg zakona o školstvu iz 1958. godine kojim je na tlu čitave jugoslovenske države uspostavljena jedinstvena osmorazredna osnovna škola. Sa jedne strane, radi se o pokušaju da se istraže specifične odlike politike obrazovanja i vaspitanja koja je uspostavljena u Srbiji i Jugoslaviji smenom režima i konstituisanjem revolucionarne komunističke vlasti koja je politiku obrazovanja i vaspitanja videla kao jednu od glavnih poluga u procesu kulturne transformacije društva odnosno stvaranja socijalističkog društvenog poretka. Sa druge strane, radi se o pokušaju da se reforma osnovnoškolskog sistema kao bazičnog dela jedinstvenog obrazovnog sistema, do koje je u Jugoslaviji došlo posle Drugog svetskog rata sagleda kao sastavni deo borbe za modernu školu koja je u Srbiji trajala od kraja 19. veka ali i kao sastavni deo borbe za „novu školu“ ili „školu bez zidova“ koja je u najvećem delu Evrope i sveta trajala od početka 20. veka. Reforma osnovnoškolskog sistema kao dela jedinstvenog obrazovnog sistema u Jugoslaviji pedesetih godina 20. veka bila je ključni pokrtač u procesu stvaranja jedinstvene jugoslovenske kulture za decu (likovno, filmsko, muzičko stvaralaštvo) ali i uspostavljanja jednog potpuno drugačijeg modela detinjstva odnosno „srećnog detinjstva“.

Specijalni gosti: Miodrag Šuvaković (teoretičat umetnosti i dekan Fakulteta za medije ikomunikacije), Mile Bjelajac (istoričar, izdavač knjige i direktor Instituta za noviju istoriju Srbije), Ivana Bogićević Leko (dramski pedagog), Vladimir Milovanović (filmski reditelj), Stanislava Barać, (istoričarka književnosti i predsednica Centra za jugoslovenske studije)
Dr Sanja Petrović Todosijević (1977, Šabac) je naučna saradnica Instituta za noviju istoriju Srbije. Bavi se društvenom istorijom Srbije i Jugoslavije u periodu posle Drugog svetskog rata s posebnim osvrtom na istoriju detinjstva i istoriju obrazovanja kao i istorijom Drugog svetsog rata s posebnim osvrtom na masovne zločine i Holokaust kao i politiku kolaboracionističke uprave na tlu nemačke okupacione zone u Srbiji. Član je i sekretar Redakcije Biblioteke Studije i monografije Instituta za noviju istoriju Srbije. Jedna je od osnivačica Centra za jugoslovenske studije. Član je Radne grupe Republike Srbije za obnovu Bivšeg jugoslovenskog paviljona u Državnom muzeju Aušvic Birkenau. Dugogodišnji je saradnik Muzeja Holokausta u Vašingtonu. Napisala je dve monografije: Za bezimene. Daelatnost UNICEF-a u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji 1947-1954 (Beograd:Institut za noviju istoriju Srbije, 2008) i Otećemo svetlost bučnom vodopadu. Reforma osnovnoškolskog sistema u Srbiji 1944-1959 (Beograd:Institut za noviju istoriju Srbije, 2018). Priredila je rukopis Grigorije Babović, Letopis Šapca 1933-1944 (Beograd-Šabac: Institut za noviju istoriju Srbije-Biblioteka šabačka, 2010). Jedan je od autora izložbe Poslednje odredište Aušvic koja je 2015. godine organizovana u Istorijskom muzeju Srbije. Aktivna je kao član Inicijative za obnovu Memorijalnog kompleksa „Boško Buha“.

Loading...