Šta je grafika danas?

05.09.2019-26.09.2019, 12:00-20:00

Šta je grafika danas?                                                                                  Uvodni tekst Ljiljane Ćinkul preuzmite ovde
Likovna Galerija
Knez Mihailova 6
5 – 26. septembar 2019.
Gostujuća izložba Grafičkog kolektiva povodom obeležavanja jubileja  – 70. godina postojanja
Umetnici: Slavica Dragosavac, Vladimir Milanović, Jelena Sredanović i Maja Simić

Grafički kolektiv obeležava 70 godina rada na afirmisanju, prezentovanju i kritičkom promišljanju grafičkog stvaralaštva (i drugih likovnih medija) pozicionirajući se u okviru mreže umetničkih praksi na lokalnoj, regionalnoj, internacionalnoj sceni. U kontekstu ove velike svečanosti je i izložba koja referiše na fenomen grafike danas. U znaku različitih kulturnih, estetskih pa i tradicijskih standarda koji upravo egzistiraju u vizuelnim umetnostima, na pitanje Šta je grafika danas? stižu najrazličitiji odgovori koji znatno proširuju postojeće pojmove u jednom novom leksikonu štamparstva i grafike…

Jedan od mogućih odgovora na otvoreno pitanje Šta je grafika danas? možemo potražiti na primerima nekoliko autorskih pojava koje svoju poetiku zasnivaju na otvorenom stvaralačkom konceptu, na istraživanju i eksperimentisanju u okviru umetnosti štampanja kao i računarskim verzijama obrade slike/predloška. Ideja da se izborom radova i postavkom u galeriji sugeriše utisak ambijenta i situacije koja bi inicirala jedan od potencijalnih odgovora o grafici u 21. stoleću, jednom od medijskih aktera u formiranju savremene vizuelne scene. Slavica Dragosavac, Vladimir Milanović, Jelena Sredanović i Maja Simić promovišu savremene pristupe grafičkoj umetnosti, a njihovi radovi ukazuju na produkcijske mogućnosti današnje štampe. Oni imaju jasan stav da se ograničenja tradicionalnih grafičkih tehnika ogledaju u fizičkim svojstvima materijala koji se koristi u umetničkoj produkciji. I materijal od koga je načinjena matrica uslovljava dimenzije i karakter tretmana nosioca grafičke forme. Uvođenjem kompjuterske grafike i zamenom fizičke matrice digitalnim zapisom, poimanje grafičkog medija poprima potpuno drugu dimenziju.

Prateći program
Subota, 7. septembar
13:00 – Razgovor sa umetnicima
Učestvuju: Slavica Dragosavac, Vladimir Milanović, Jelena Sredanović i Maja Simić, umetnici i Katarina Kostadinović, moderator

Subota, 14. septembar
13:00 – Vođenje kroz nove postavke u galerijama Kulturnog centra Beograda

Biografije umetnika preuzmite ovde

 

 

 

 

 

 

Loading...