„Stilus fantasticus“ – koncert Ansambla „Tempera Barocca“

30.09.2019., 20:00

Ansambl Tempera baroka čine Danilo Novaković, barokna violina, Đorđe Milošević, barokno violončelo i Lana Jelenković, čembalo. Koncert realizujemo u saradnji sa Udruženjem muzičkih umetnika Srbije i Italijanskim institutom za kulturu u Beogradu.

Program:
Dario Kastelo (c.1590 – c.1658)
Sonata seconda (Sonate Concertate in Stil Moderno, Libro secondo)

Marko Učelini (c.1610–1680)
Sonata quarta detta „La Hortensia virtuosa”, op.4

Domeniko Gabrijeli (1659–1690)
Sonata za violončelo br. 1 u ge–molu

Đirolamo Freskobaldi (1583–1643)
Toccata prima (Il secondo libro di toccate, 1637)

Miloš Petrović (1952–2010)
Tango BACH (1987)

Nikola Mateis (1650–1714)
Passagio Rotto

Ditrih Bukstehude (1637–1707)
Sarabanda iz Svite u e–molu, BuxWV 235
aranžman za violončelo solo: Marko D. Aleksić

Đovani Antonio Pandolfi Meali (c.1620–1669)
Sonata za violinu La Vinciolina, op. 4, br. 6

Johan Hajnrih Šmelcer (c.1620–1680)
Sonatae Unarum Fidium – Sonata quarta


O Stilusu fantastikusu

Estetika baroka, bilo da je reč o muzici, slikarstvu, arhitekturi ili vajarstvu, predstavlja ogroman iskorak u svemu što su do tada Renesansa i prethodni Srednji vek imali da prikažu. `Novi stil` težio je oživljenim, izražajnim, spektakularnim prikazima: naglašeni kontrasti u slikarstvu, spirale, dijagonale, grandioznost u vajarstvu, iluzija prostora kao i apsolutna posvećenost detalju u arhitekturi…Taj polet i zanos novog pokreta, muzika baroka je i te kako pratila, i to u najpotpunijem mogućem značenju reči `izražajno`. Kompozitori baroka, duboko ubeđeni da je muzika sredstvo komunikacije, za svoje nove ideje, raspoloženja, verovanja i saznanja koristili su čitav niz novih izražajnih sredstava, sve u svrhu izazivanja što jačeg ‘efekta’ (ital. affetto) kod publike. Verovatno najbolji primer tog naglašenog izražajnog stila barokne muzike je Stilus fantastikus.

Nastao u Italiji, na samom prelazu 16. u 17. vek, prvi tvorci ovog stila bili su instrumentalni kompozitori. Klaudio Merula i Đirolamo Freskobaldi predstavili su ga u kompozicijama za instrumente sa dirkama, a Dario Kastelo, Marko Učelini, Pandolfi-Meali uobličili su ga gudačkim i žičanim instrumentima. Po definiciji nemačkog muzikologa Atanasiusa Kiršera iz 1650. godine, Stilus fantastikus je: `…pre svega instrumentalni stil, potpuno slobodan i nesuzdržan metod komponovanja, u srodstvu ni sa čim, ni sa rečju ni sa muzičkim pojmom, a stvoren da predstavi genija i njegovo poznavanje unutrašnje prirode harmonije, melodije i kontrapunkta…`. Izražajnost koja karakteriše ovaj stil, dobijena je invencijom do tad nepoznatih muzičkih sredstava: upotreba oštrih disonanci na naglašenom delu takta, nagle promene tempa i raspoloženja, upotreba hromatike, invencija muzičkih figura koje podražavaju retoriku govora. U takvom jednom novom muzičkom prikazu, koncertni podijum pretvara se u kulise, muzika postaje deo dramskog scenarija, svetlost, scenografija, atmosfera… a  izvođač postaje – narator.

Biografije:
Ansambl Tempera baroka je osnovan 2007. godine, a u ovom sastavu nastupa od 2014. godine: Danilo Novaković – barokna violina, Đorđe Milošević – barokno violončelo, Lana Jelenković – orgulje i čembalo. Ideja oko koje se ovaj ansambl okupio jeste negovanje stila i estetike muzike baroka. Posvećenost izučavanju ove epohe, koja je za članove ansambla podrazumevala i višegodišnje studije na evropskim institutima specijalizovanim za ranu muziku, ogleda se i kroz istorijski gledanu praksu izvođaštva, a pre svega imperativom sviranja na autentičnim instrumentima. Specifičnost autentičnih instrumenata na kojima ansambl Tempera baroka izvodi koncertni repertoar, kao i široki spektar njihovih kolorativnih, akustičkih i dinamičkih kvaliteta, navodi članove da prodube svoja interesovanja za svetsku muzičku baštinu. Programi njihovih koncerata sadrže kako retko izvođena dela renesanse i ranog baroka, tako i ostvarenja kompozitora 20. veka. Ansambl je u avgustu 2013. godine učestvovao na festivalu Portoheli u Grčkoj, a u decembru i na dva koncerta u Nemačkoj (Nirnberg i Vircburg).  Na festivalu Interfest Bitola u Skoplju održali su resital u septembru 2014. godine, a u decembru su realizovali projekat Zlatno doba flamanskog barokapod pokroviteljstvom Grada Beograda sa nastupima u Beogradu i Pančevu. Tokom 2014. godine održali su koncerte pod nazivom Registar koji nedostaje u Beogradu i Subotici. Godine 2015, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije, ansambl je uspešno realizovao projekat Stilus fantastikus – izvođač kao narator koncertima u Beogradu, Obrenovcu i Zrenjaninu, kao i u okviru Festivala rane muzike u Beogradu.  Projekat Rariora i marginalia – Barokna muzika Bohemije, Skandinavije i Novog sveta ansambl je realizovao 2016. godine u okviru Festivala Dani orgulja – Dies Organorum, a pod pokroviteljstvom Grada Beograda. Iste godine, ostvarili su Seriju baroknih koncerata sa renomiranim evropskim solistima – Ansambl Tempera baroka i gosti, koju su činili koncerti „Bah-Barok-Bas-Bariton“ (Beograd i Senta), Francuski salon – Italijanska kamerata (Beograd i Novi Sad) i Barokna harfa (Beograd i Stara Pazova). Godine 2017. pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture ansambl realizuje projekat pod nazivom Baleti baroka, koncertima u Skupštini grada Beograda u Beogradu i Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. U okviru projekata Evropske unije za prekograničnu saradnju na polju duhovne muzike, ansambl je u 2017. godini nastupio na koncertima u Senti i Vršcu, a u maju 2018. godine ansambl je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije održao koncert u Srpskom kulturnom centru u Parizu. Ansambl Tempera baroka redovno sarađuje sa inostranim baroknim umetnicima, pa su tako česti gosti ovog ansambla barokna violinistkinja Antoanet Loman (Holandija), barokna harfistkinja Louise Enzian (Nemačka), bas bariton Martin Pop (Nemačka) i barokni plesač Rikardo Baros (Brazil).

Violinista Danilo Novaković (1973) diplomirao je na FMU u Beogradu u klasi profesora Aleksandra Pavlovića 1995. godine. Studije violine nastavio je u Holandiji kod prof. Emi Verhej i prof. Krisa Dandama, a postdiplomske studije upisao je 2000. godine na  Roterdamskom muzičkom konzervatorijumu (CODARTS) u klasi Benciona Šamira. Paralelno sa studijama moderne violine razvija interes za ranu muziku. Godine 2005. stiče diplomu baroknog violiniste na Muzičkom konzervatorijumu u Utrehtu (Hogeschool voor de kunsten Utrecht) kod prof. Antoanet Loman. Tokom školovanja bio je stipendista više fondacija, Ministarstva kulture Srbije, Open Society fonda (Makedonija), Stichting Cultureele Fonds (Holandija) i Menuhin International Academy (Švajcarska). Na nekoliko državnih takmičenja Danilo Novaković je osvajao prve i druge nagrade, kao i  prvu nagradu Merime Dragutinović za najboljeg violinistu generacije. Kao solista nastupao je sa sledećim orkestrima: Kamerni orkestar Roterdamskog konzervatorijuma, Simfonijski orkestar Carpe Diem (Hag), Makedonska filharmonija (Skoplje) i Kamerni ansambl festivala Interfest Bitola. Kao kamerni muzičar sarađuje sa članovima Beogradske filharmonije, orkestra Koncerthebau i Roterdamske filharmonije. Stalni je gost festivala u Srbiji (Bemus, Nomus), Makedoniji (Skopsko leto, Interfest Bitola, Ohridsko leto), Holandiji (Robecco serija, Koncertegebau Amsterdam, Haški festival kamerne muzike, Roterdamske letnje večeri). Godine 2007. osnovao je barokni ansambl Tempera Barocca sa kojim je održao brojne koncerte širom Evrope. Takođe je gost-koncertmajstor ansambala za ranu muziku kao što su Roterdamski barokni ansambl, Lajden barokni ansambl i Orkestar teatra Liure-Barselona. Danilo Novaković je stalni član Beogradske filharmonije od 2005. godine.

Đorđe Milošević (1979) je diplomirao violončelo na FMU u Beogradu. Tokom školovanja, učio je u klasama profesora Relje Ćetkovića i Sandre Belić. Bio je stipendista Ministarstva kulture i obrazovanja Luksemburga od 2005. do 2007. godine kada se usavršavao na Nacionalnom muzičkom konzervatorijumu u klasi profesora Kloda Đampelegrinija. Pohađao je majstorske kurseve za violončelo i kamernu muziku kod: Martina Lera, Albana Gerharda, Stanislava Apolina, Ksenije Janković, Imrea Kalmana, Paula Gulde, Mihaela Udea i drugih. Redovno je nastupao sa ansamblom za savremenu muziku  Luxembourg Sinfonietta sa kojim je od 2005. do 2007. godine ostvario niz koncerata širom Evrope (Nemačka, Francuska, Belgija, Luksemburg i Rumunija). Jedan je od osnivača ansambla Beogradski barok sa kojim je ostvario veliki broj koncerata u Srbiji, Hrvatskoj i Švedskoj. Sarađivao je sa nizom značajnih umetnika svetske barokne scene (Mark Coudle, Bruno Cocset, Joseph Crouch, Laurence Cummings, Adrian Butterfield, Jean-Christophe Frisch, Predrag Novović, Laura Vadjon…). Član je Gudačkog kvarteta Mokranjac, ansambla Metamorphosis, baroknih ansambala Nymbus i Temenos. Od 2010. godine je član međunarodnog baroknog orkestra Balkan Baroque Band sa kojim je ostvario više uspešnih koncerata u Francuskoj, Grčkoj, Rumuniji i Bugarskoj. Nastavnik je violončela u beogradskoj muzičkoj školi Mokranjac, a od 2013. godine je i nastavnik violončela u zvanju docenta na Fakultetu umetnosti u Zvečanu.

Lana Jelenković (1981) je diplomirala i  magistrirala na odseku orgulja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Usavršavanje je nastavila u Nemačkoj gde je 2009. godine koncertnom diplomom završila postdiplomske studije orgulja na Fakultetu muzičke umetnosti u Vircburgu (Hochschule für Musik, Würzburg), u klasi profesora Kristofa Boserta. Na istoj akademiji, na Odseku za staru muziku, studirala je istorijske instrumente sa dirkama (čembalo, klavikord i fortepiano) gde je 2010. diplomirala, a 2012. godine magistrirala čembalo u klasi profesora Glena Vilsona. Završila je Internacionalne master studije Organ Expert na Fakultetu muzičke umetnosti u Trosingenu (Hochschule für Musik, Trossingen) i na Univerzitetu Tor Vergata u Rimu. Ove jedinstvene ekspertske studije uključivale su i stručne predmete o gradnji, restauraciji i rekonstruciji orgulja. Magistarski rad na temu „Tehnička  dokumentacija orgulja u Domu sindikata u Beogradu“, odbranila je 2012. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Trosingenu. Usavršavala se na brojnim majstorskim kursevima širom Evrope, kod istaknutih profesora (Christoph Bossert, Dalibor Miklavčič, Jean-Claude Zehnder, Matthias Wager, Lorenzo Ghielmi, Carlo Hommel, Jon Laukvik, Eduardo Belotti, Hans-Ola Ericsson, Luiwe Taminga…). Na Festivalu Dani orgulja – Dies Organorum i Festivalu Ars vivendi clavicembalum u organizaciji Kulturnog centra Beograda, prisutna je godinama kao izvođač i saradnik. Nastupala je na brojnim međunarodnim festivalima kao što su Mozart Fest Würzburg, Tage der Alten Musik Würzburg, Messiaen 2008, Mendelssohn 2009, Die Nacht der offenen Kirchen, Lange Nacht der Residenz Würzburg, Würzburger Bach Tage, Reger Bienale Giengen/Lüneburg, Bad Neustädter Orgelsommer, Gartenstädter Orgelsommer Bamberg, Festival rane muzike u Beogradu, Interfest Bitola, Pegnitzer Musiksommer i mnogi drugi. Kao saradnik za instrumete sa dirkama sarađuje sa Beogradskom filharmonijom. Sarađuje sa Gudačima svetog Đorđa, orkestrom Makris i sa orkestrom Camerata Academica iz Novog Sada. Aktivna je kao orguljaš, čembalista, kontinuo izvođač i korepetitor, a nastupa sa različitim orkestrima, horovima i kamernim sastavima u Srbiji i Evropi. Stalni je član baroknih ansambala Tempera Barocca iz Srbije, Sela Consort iz Nemačke i dua za instrumente sa dirkama Omnia. Član je Udruženja muzičkih umetnika Srbije od 2005. godine, a radi kao korepetitor za klasičan i savremeni balet u srednjoj baletskoj školi Lujo Davičo u Beogradu.

Loading...