Predavanje: Jovan D. Mitrović, ARHEOLOGIJA U SLUŽBI SRPSKE POLITIKE

09.10.2019., 18:00

Terenska fotografija arheoloških istraživanja u Zoku 1920. godine, Arhiv Narodnog muzeja u Beogradu

Galerija ARTGET
Sreda, 9. oktobar 2019. u 18.00
Predavanje

JOVAN D. MITROVIĆ, kustos Zbirke bronzanog doba u Narodnom muzeju u Beogradu:

ARHEOLOGIJA U SLUŽBI SRPSKE POLITIKE

Uz autorsku izložbu Milene Marjanović Pioniri ratnog foto-žurnalizma: Samson M. Černov, Arijel L. Vardžis, Luis V. Hajn želimo da rasvetlimo jednu posebnu i manje poznatu i vidljivu aktivnost koja prati ratna dešavanja – arheološka istraživanja.

Arheolog, kustos Zbirke bronzanog doba u Narodnom muzeju u Beogradu Jovan D. Mitrović govoriće o organizovanju arheoloških iskopavanja Kraljevine Srbije u Draču 1913. i okolini Pečuja 1920, koja bi danas mogla da se protumače kao „poklon sa oslobođenog mora“ i kao kulturni revanšizam prema poraženoj Crno-žutoj monarhiji. Ipak, kako bi se na dosledan i celovit način sagledale prilike koje su prethodile počecima arheoloških istraživanja ovih lokaliteta, neophodno je uzeti u obzir političke prilike pre, tokom i nakon ratnih godina, kao i činjenicu da je, ne samo u našoj zemlji, arheologija imala sasvim drugačiju društvenu i nacionalnu funkciju u prvoj polovini XX veka.

Jovan D. Mitrović (Beograd, 1983) je kao i najveći broj ovdašnjih arheologa, izučavao i završio arheologiju na beogradskom Filozofskom fakultetu. Već sedamnaest godina, kao saradnik Arheološkog instituta, učestvuje na arheološkim
iskopavanjima širom Srbije. Trenutno je zaposlen na mestu kustosa Zbirke bronzanog doba u Narodnom muzeju u Beogradu, gde se trudi da na stručan način istraži, sačuva,  interpretira i prezentuje arheološko nasleđe staro četiri hiljade godina koje mu je
povereno na staranje.
Autor je nekoliko naučnih radova i izložbi.

 

 

Loading...