PIONIRI RATNOG FOTO-ŽURNALIZMA: SAMSON M. ČERNOV, ARIJEL L. VARDŽIS, LUIS V. HAJN

03.10.2019-31.10.2019, 12:00-20:00

Galerija Artget – 18. godina,Trg republike 5/I

PIONIRI RATNOG FOTO-ŽURNALIZMA: SAMSON M. ČERNOV, ARIJEL L. VARDŽIS, LUIS V. HAJN          
Autorski istraživački projekat Milene Marjanović

3 – 31.10. 2019.

Ova izložba posvećena je trojici ratnih profesionalnih fotoreportera  koji su u drugoj deceniji prošlog veka boravili u Srbiji, na frontu, s narodom i vojskom. Samson Černov je bio dopisnik ruskih listova Novoe vremя i Russkoe slovo, i francuskog lista L’Illustration; Arijel Vardžis, kamerman i fotograf The Miami News-a i American-a, a Luis Hajn, član Foto lige, fotografisao je rad Američkog Crvenog krsta u Evropi i borio se za prava deteta i radnika.

Izložbom skrećemo pažnju na pionire fotožurnalizma zahvaljujući kojima je ovaj žanr ušao u muzejske institucije, a samim tim i stavljen pod lupu moderne estetike. Istovremeno, ova izložba je dokaz da i u ratnim okolnostima, kada se čovek, iskonski, bori da sačuva život pre svega, fotoreporter ne može, gotovo instinktivno, da zanemari načela dobrog snimka. Zato ove fotografije, pored svoje izuzetne dokumentarne, istinosne vrednosti, nose i pečat duhovne, likovne vrednosti.

Većina fotografija Arijela Vardžisa i Luisa Hajna su premijerno pred našom publikom, a potiču iz Kongresne biblioteke u Vašingtonu, Arhiva Jugoslovenske kinoteke, Imperijalnog vojnog muzeja u Londonu i Umetničkog muzeja u Milvokiju, osim nekoliko koje potpadaju pod takozvano javno vlasništvo. Fotografije Samsona Černova pohranjene su u Vojnom muzeju u Beogradu, Narodnoj biblioteci Srbije i Istorijskom muzeju Srbije.

Više o izložbi pročitajte u tekstu ispod.
PIONIRI RATNOG FOTO-ŽURNALIZMA SAMSON M. ČERNOV, ARIJEL L. VARDŽIS, LUIS V. HAJN

 

 

Loading...