STRUČNO VOĐENJE KROZ IZLOŽBE U KULTURNOM CENTRU BEOGRADA

12.10.2019., 13:00

Subota 12. oktobar 2019.
13:00 Okupljanje u Galeriji Podroom
Trg republike 5/-1

Stručno vođenje kroz izložbu i razgovor sa umetnicom Anicom Vučetić, vodi istoričarka umetnosti Gordana Dobrić

Sledi vođenje kroz izložbu Asako Široki u Likovnoj galeriji, vodi istoričarka umetnosti Nela Tonković

Izložba Anice Vučetić, Između svetova
3 – 31.10.2019.
Prvi program stručnog vođenje kroz izložbu Između svetova Anice Vučetić biće razgovor sa umetnicom koji će voditi Gordana Dobrić, istoričarka umetnosti i autorka teksta u katalogu. Tokom zajedničkog obilaska postavke sa publikom autorka će govoriti o svojim novim video instalacijama i ambijentima nastalim u periodu 2016-2019: Bunar,Sa druge strane, Revoluciju sanjam, Putovanje, Izvan fokusa II, Prozor, Na osami, Između svetova, Na kraju krajeva. Pažnja će biti posvećena nastanku svakog pojedinačnog rada, narativima, osobenostima umetničke prakse koja započinje sa koncipiranjem projekta, složenom realizacijom sa posebnim aspektom na formu autoperformansa,  produkcijskim poslovima i postprodukcijom koja se finalizuje u galerijskom prostoru u sadejstvu vizuelne slike i prostora u video instalacijama i ambijentima.  U ragovoru sa autorkom koja ima visok renome u video umetnosti na našoj i internacionalnoj sceni govoriće se i o značaju stručnih usavršavanja u inostranstvu, izlaganja u uglednim institucijama i manifestacijama savremene vizuelne umetnosti u svetu i saradnji sa stranim kustosima, a poseban aspekt odnosiće se na saradnju sa domaćim kritičarim i teoretičarima umetnosti koji njeno stvaralaštvo preko trideset godina prate u kontinuitetu i sa pažnjom. Pozivamo sve zaljubljenike u video umetnost da nam se pridruže u razgovoru i uzbudljivom putovanju kroz svetove Anice Vučetić.

Izložba Asako Široki, YOUR VOICE, ECHOED
3 – 31.10.2019.
Rad Asako Široki zasniva se na procesima i delima koja se izvode iz prirodnih materijala i oblika od kojih su i sačinjeni. Te strukturalne plastike prizivaju i gledaočevo sećanje na delove nameštaja (drvene letve i palete), ali zatim to sećanje biva dekonstruisano i usmereno ka nestajanju i ništavilu – ka teritoriji gde nema mesta sećanju. Ovaj postupak razotriva nam svet koji je lišen uobičajenih značenja i asocijacija. Krećući se, potpuno nezavisno, između sveta gde je sopstvo određeno stvarima i sveta gde su stvari određene sopstvom, ona pokušava da odmota i protumači te paralelne svetove, stalno oscilirajući između večnog ponavljanja sećanja i ništavila.

Loading...