16. međunarodni festival „Čembalo, živa umetnost“: JOVANA TOPALOV – OTKAZANO

11.11.2019., 19:00

Froberger… à discretion – koncertno predavanje o kompozicijama sa programskim nazivima Johana Jakoba Frobergera Jovane Topalov, koja je doktorirala na FMU 2018. godine upravo ovom temom

Program:
Johan Jakob Froberger (1616–1667)
Partita u De–duru, FbWV 611
Alemanda nastala povodom izbora i krunisanja Njegovog Veličanstva Ferdinanda četvrtog za kralja Rimskog carstva, svira se polako i uz diskreciju
Žiga
Kuranta nastala povodom rođenja mlade carske princeze
Sarabanda nastala povodom krunisanja njenog veličanstva carice Eleonore, rođene grofice od Mantove

Partita u Ce–duru, FbWV 612
Lamentacija povodom žalosnog gubitka njegovog veličanstva Ferdinanda IV, Kralja Rimskog, 1654, svira se polako i uz diskreciju
Žiga
Kuranta
Sarabanda

Lamentacija povodom izuzetno potresne smrti njegovog carskog veličanstva Ferdinanda III, svira se polako i uz diskreciju, FbWV 633

Lamentacija nad onim što mi je ukradeno, svira se veoma polako, uz diskreciju i bez obraćanja pažnje na metriku iz Partite u ge–molu, FbWV 614

Alemanda nastala nakon opasne plovidbe Rajnom, svira se polako i uz diskreciju iz Partite u e–molu, FbWV 627

Tužbalica nastala u Londonu do odagna melanholiju, svira se polako i uz diskreciju iz Partite u a–molu, FbWV 630

Meditacija o mojoj budućoj smrti, nastala u Parizu, 1. maja 1660. godine, svira se polako i uz diskreciju iz Partite u De–duru, FbWV 620

Biografija:
Jovana Topalov je čembalistkinja iz Beograda. Zvanje diplomiranog muzičkog izvođača stekla je na odsecima za čembalo i klavir na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, nakon čega je završila master studije u oblasti rane muzike i čembala na UIUC, School of Music (SAD). Doktorske akademske studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu uspešno je zaokružila 2018. godine, odbranom doktorskog umetničkog projekta pod nazivom Narativni potencijal čembala: Elementi improvizacije i muzička retorika u interpretaciji alemandi sa programskim nazivima i lamentacija Johana Jakoba Frobergera.
Značajnu ulogu u njenom profesionalnom razvoju imalo je i učešće na baroknim majstorskim kursevima, radionicama i festivalima, što joj je omogućilo saradnju sa prominentnim umetnicima poput Žori Vinikura, Sigberta Rampea, Davita Moronija, Blondin Ranu, Frederika Hasa, Rubena Dubrovskog, Aline Zilberajh iz oblasti rane muzike. Više godina je bila stipendista Austrijske barokne akademije, u okviru koje joj je 2011. godine dodeljena nagrada Special Award for Excellence.
Od 2012. godine je stalni član ansambla Beogradski barok koji svoje interpretacije muzike 17. i 18. veka zasniva na istorijski informisanoj praksi, svirajući na kopijama instrumenata iz tog perioda. Ansambl je održao uspešne koncerte u zemlji i inostranstvu i inicijator je više projekata u oblasti muzičke kulture.
Svojim solističkim nastupima nastoji da publici približi zvuk čembala i predstavi širinu i lepotu repertoara za ovaj instrument, dok kao član ansambla Beogradski barok posvećeno radi na promovisanju kamerne muzike 17. i 18. veka, kao i upoznavanju šireg auditorijuma sa specifičnim kvalitetom zvuka istorijskih instrumenata.

Loading...