16. međunarodni festival „Čembalo, živa umetnost“: MILAN POPOVIĆ

14.11.2019., 19:00

Program pod nazivom Vertigo! – muzika za trans i(li) relaksaciju izvešće domaći čembalista Milan Popović, docent za umetničku oblast čembala na Poliinstrumentalnoj katedri Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.

Program:
Žozef-Nikola-Pankras Roje (1705–1755)
Prva sveska komada za čembalo (izbor)
L’Aimable (Ljupka)
Le Vertigo (Vrtoglavica)
La Sensible (Osećajna)
La Marche des Scythes (Marš Skiita)

Padre Antonio Soler (1729–1783)
Fandango

Emil Petrović (1930–2011)
Autoportret muzičara u četiri maske
Toccata

Gavotte (hommage a S. Prokofieff)
Sarabande (sur le nom de M. Ravel)
Gigue

Đerđ Ligeti (1923–2006)
Passacaglia ungherese

Continuum

Biografija:
Milan Popović je čembalista i pijanista, aktivan kao solista i kamerni muzičar, klavirski i kontinuo saradnik. Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu je završio osnovne studije klavira i čembala. Završio je i specijalističke, kao i doktorske studije čembala pod mentorstvom prof. Zorice Ćetković. Tokom školovanja se konstantno usavršavao na kursevima klavira i čembala. Pohađao je kurseve na Međunarodnom festivalu Ars Vivendi Clavicembalum – Čembalo, živa umetnost u Beogradu i učestvovao u radu Barokne radionice Predraga Novovića. Dve godine je bio stipendista Austrijske barokne akademije iz Gmundena. Među profesorima kod kojih se usavršavao su Marija Luiza Baldazari, Erih Traksler, Zigbert Rampe (Nemačka), An Mari Dragosic (Austrija), Ežen Mikelanđeli (Austrija), Egon Mihajlović (Nemačka), Blandin Ranu (Francuska), Žori Vinikur (SAD) i dr. Dobitnik je nagrada laureata, prvih i drugih nagrada na brojnim pijanističkim takmičenjima domaćeg i međunarodnog karaktera.
Gostovao je na muzičkim festivalima u zemlji i inostranstvu (Ars Vivendi Clavicembalum, Trigonale, Aestas Musica, Festival rane muzike), na kojima je održao više resitala solističke i kamerne muzike. Osim redovnih nastupa u zemlji, ostvario je koncertne resitale i gostovanja kao solista i kamerni muzičar u Hrvatskoj, Austriji, Bugarskoj i Španiji. Poneo je titulu Talenta Festivala Trigonale 2011.
Kao solista je nastupao sa Umetničkim ansamblom Vojske Srbije Stanislav Binički, kao i sa Orkestrom FMU. Bio je saradnik Simfonijskog orkestra RTS-a, saradnik UA Stanislav Binički, oficijelni kontinuo saradnik baroknog orkestra Aestas i baroknog orkestra Nove beogradske opere. Član je ansambla za staru muziku Temenos i kamernog dua KMD.
Snimci njegovih koncerata su emitovani na programima Radio Beograda. Snimao je i za Austrijski radio (ORF).
Inicijator je i umetnički koordinator manifestacije Dani stare muzike na FMU, koja se uz podršku Evropske mreže za staru muziku održava od 2013. godine.
Docent je za umetničku oblast čembala na Poliinstrumentalnoj katedri FMU u Beogradu i angažovan u nastavi pri Katedri za kamernu muziku istog fakulteta. Bio je gostujući profesor i predavač na Univerzitetu Slobomir P (BiH) i Visokom konzervatorijumu za muziku u Vigu (Španija).

 

 

Loading...