MILOVAN DESTIL MARKOVIĆ BARKODIRANA SLIKA

07.11.2019-28.10.2019, 12:00-20:00

Likovna galerija Kulturnog centra Beograda

MILOVAN DESTIL MARKOVIĆ
BARKODIRANA SLIKA 
Kustos izložbe: Danijela Purešević

Tekst Danijele Purešević preuzmite ovde.
Biografiju Milovana De Stil Markovića preuzmite ovde

7 – 28.10. 2019

Destil Marković sliku ne stvara niti promišlja kao samostalni entitet, već uvek kao segment kompleksne ambijentalne vizije. Tako je i izložba osmišljena za prostor Likovne galerije KCB jedinstven iskaz, koji se temelji na dramaturgiji snažnog značenjskog naboja i dinamike. Sva izložena dela pripadaju ciklusu Transfigurativnih radova koje on kroz različita poglavlja ostvaruje od 1994. godine (serije Karminke, Selfshaves, Tekst portreti, Barkodirane slike).
Šifrovani jezik barkodova, kao osnovni jezički kôd tržišno-ekonomskog sistema neoliberalnog kapitalizma, koga mogu da odgonetnu samo inicirani, on preuzima kao temeljni jezički kôd vlastitog slikarstva. Barkodovi koji se ukazuju u zavodljivim kolorističkim interpretacijama, nisu apstraktna, prazna semantička polja, već vizuelna polja krcata šifrovanim sadržajima i značenjima. Kroz svoja platna i ambijentalne celine, Destil Marković vešto prodeva nit kontinuiteta, koja odlikuje vekove trajanja civilizacije, ostvarujući visoko referentno, snažno kritički intonirano svedočanstvo i tumačenje savremenog sveta – totalitarnog dehumanizovanog neoliberalnog kapitalističkog modela gde se različitim metodama nadziranja i kontrole sprovodi savremena inkvizicija nad slobodom duha i mišljenja.

Prateći program

Utorak, 12.11.2019.
18:00 – Razgovor sa umetnikom i vođenje kroz izložbu

Sreda, 20.11.2019.
19:00 – Promocija monografije Milovana Destil Markovića
DESTILOVANO LICE
(Radovi  1980 – 2020)

Projekat realizovan u saradnji sa Muzejom savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka i Udruženjem građana SEEcult.org

Podrška: Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske · Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine ·Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije · Grad Beograd – Sekretarijat za kulturu · Summa Artium, Budimpešta, Mađarska ·

 

Loading...