Koncert učenika duvačkog odseka MŠ „Kosta Manojlović“

09.12.2019., 20:00

Na koncertu će nastupiti najbolji učenici Duvačkog odseka Osnovne i Srednje muzčke škole Kosta Manojlović. Klavirski saradnici su Ana Kokir, Lidija Toldi, Aleksandra Živković, Stevan Vrca i Nikola Zdravković.

Program:
Anonimni autor
Melodija
DUŠAN STOLEVSKI, truba, II r. OMŠ (kl. Vedran Nenadović)
klavirska saradnja: Ana Kokir

H. K. Vork
Dedin sat
DŽ. Pjerpont
Zvončići
JULIJANA SALAĆANIN, pikola, II r. OMŠ (kl. Tijana Krstić)
klavirska saradnja: Lidija Toldi

P. Mai
Mađarska igra
ANDREJ ALIVOJVODIĆ, horna, I r. OMŠ (kl. Aleksandar Kitanović)
klavirska saradnja: Lidija Toldi

V. van Dorseler
Reveri i Skerceto
JANA STANOJEVIĆ, klarinet, III r. OMŠ (kl. Goran Stojanović)
klavirska saradnja: Aleksandra Živković

J. Dolžikov
Dobro raspoloženje
SRĐA RADAKOVIĆ, flauta, II r. OMŠ (kl. Ema Mirčetić)
klavirska saradnja: Stevan Vrca

J. Aleksandrov
Uspavanka
NIKOLA MARKOVIĆ, horn, I r. OMŠ (kl. Aleksandar Kitanović)
klavirska saradnja: Lidija Toldi

P. Prust
Bal služavki
GALA PANTELIĆ, flauta, III razred  OMŠ (kl. Ema Mirčetić)
klavirska saradnja: Stevan Vrca

A. Kabiljo
Svita br. 1
Jerusalim
Buenos Ajres
NASTASJA JOVANOVIĆ, flauta, V r. OMŠ (kl. Tijana Krstić)
klavirska saradnja: Lidija Toldi

N. Gade
Fantastični komadi, op. 43 (izbor)
MATEJA ĆUKOVIĆ, klarinet, I r. SMŠ (kl. Aleksandar Antonijević)
klavirska saradnja: Nikola Zdravković

K. Rajneke
Balada
JANA STOJAKOVIĆ, flauta, I r. SMŠ (kl. Aleksandar Burkert)
klavirska saradnja: Lidija Toldi

K. Moldobasanov
Humoreska
LAZAR PETKOVIĆ, trombon, I r. SMŠ (kl. Igor ilić)
klavirska saradnja: Lidija Toldi

V. A. Mocart
Prvi stav Koncerta br. 1 u De–duru
VLADAN PAVIĆEVIĆ, horna, III r. SMŠ (kl. Aleksandar Kitanović)
klavirska saradnja: Lidija Toldi

K. Debisi
Sirinks za flautu solo
MARIJA KOVAČ, flauta, III r. SMŠ (kl. Vladislav Stajević)

E. Boca
Fantazija pastoral
ANJA MARTINOVIĆ, oboa, IV r. SMŠ (kl. Ivan Kirn)
klavirska saradnja: Nikola Zdravković

F. Gajs
Funky Sax
Kvartet saksofona V. KOJIĆ, V. PEŠIĆ, S. ĐURIĆ, V. GLUŠICA (kl. Bojan Vukelić)

Loading...