Nemirna slika, neodlučan pogled

05.12.2019-06.01.2020, 12:00-20:00

Nemirna slika, neodlučan pogled

5. 12. 2019 – 6. 1. 2020.
galerija Podroom, Trg republike 5/-1

Umetnici: Martina Anagnostou, Melani Aronson, Love Ekenberg, Maia Gusberti, Andželika Harms, Tina Jone, „Noncitizen“, Johana Šartau, Andrej Slavik, Joana Turkan, Hulia Varela, Dafne Keramidas

Kustoskinja: Lea Vene

Izložba se bavi autorefleksivnim umetničkim praksama i svaki pozvani autor nastoji da ponovo sastavi svoju ličnu i profesionalnu etiku reprezentacije. Izabrani radovi redefinišu različite reprezentacije koje mi sami iznova stvaramo ali i nužni prekid sa kontinuitetom stereotipnih i problematičnih reprezentacija s kojima se svakodnevno susrećemo. Umetnici prevode i tumače svoje shvatanje vizuelne etike u svojim svakodnevnim životima, ličnim porodičnim pričama, institucionalnim okvirima, umetničkim praksama, praksama stvaranja i konzumiranja slike. Ova izložba je poziv na dijalog o tome kako možemo zajednički raditi i zalagati se za kritički, etički, autorefleksivni i emancipatorski diskurs o produkciji slike danas.

*Noncitizen je nomadski filmski i kulturni projekat koji se bavi problematikom progona, granica, prava na ostvarivanje prava i slobodom kretanja www.noncitizen.se

 

 

 

Loading...