Koncert kamerne muzike učenika MŠ „Josip Slavenski“

09.03.2020., 21:00

Na koncertu će nastupiti učenici Srednje muzičke škole Josip Slavenski: M. Mandić, I. Dragić, S. Dodig, V. Brankovan, A. Pešić, D. Todorović, D. Dimitrijević, O. Milojković, V. Arsenijević, A. Jovićević, L. Đorđević, M. Matijašević, J. Nešić, D. Borota, M. Gruborović, I. Savić, M. Blažić, D. Nikolić, M. Bojanović i M. Purić.

Program:
Anton Dijabeli
Sonatina br. 1 u Ce–duru za klavir četvororučno
I Andante
MARIJA MANDIĆ, klavir, 1. r. SMŠ
IRINA DRAGIĆ, klavir, 2. r. SMŠ
klasa: prof. Irena Simonuti

Bela Bartok
Rumunske narodne igre
SOFIJA DODIG, violina, 1. r. SMŠ
VELJKO BRANKOVAN, gitara, 2. r. SMŠ
klasa: prof. Natalija Tipsarević

Sergej Kusevicki
Chanson Triste
ALEKSANDAR PEŠIĆ, trombon, 4. r. SMŠ
DRAŽENA TODOROVIĆ, klavir, 4. r. SMŠ
klasa: prof. Miroljub Aranđelović

Franc Šubert
Sonatina u De–duru, op. 137
I Allegro molto
DUŠICA DIMITRIJEVIĆ, violina, 1. r. SMŠ
OGNJEN MILOJKOVIĆ, klavir, 1. r. SMŠ
klasa: prof. Natalija Tipsarević

Fransis Pulenk
Sonata za klavir četvororučno
VASILISA ARSENIJEVIĆ, 3. r. SMŠ
ANĐELA JOVIĆEVIĆ, 3. r. SMŠ
klasa: prof. Radmila Dinić

Rudi Vidoft
Valse Vanite
LAZAR ĐORĐEVIĆ, saksofon, 4. r. SMŠ
MINA MATIJAŠEVIĆ, klavir, 4. r. SMŠ
klasa: prof. Natalija Tipsarević

Jozef Hajdn
Kvartet u Ef–duru, op. 3/5
II Andante cantabile
JANJA NEŠIĆ, flauta, 2. r. SMŠ
DUNJA BOROTA, violina, 1. r. SMŠ
MILOŠ GRUBOROVIĆ, viola, 1. r. SMŠ
IVANA SAVIĆ, violončelo, 3. r. SMŠ
klasa: prof. Irena Simonuti

Robert Mučinski
Sonata, op. 29
II Allegro energico
MATEJA BLAŽIĆ, saksofon, 3. r. SMŠ
DIMITRIJE NIKOLIĆ, klavir, 3. r. SMŠ
klasa: prof. NatalijaTipsarević

Franc Dopler
Rondo, op. 25
MARKO BOJANOVIĆ, flauta, 4. r. SMŠ
MILENA PURIĆ, flauta, 3. r. SMŠ
ANĐELA JOVIĆEĆEVIĆ, klavir, 3. r. SMŠ
klasa: prof. Radmila Dinić

Loading...