Koncert klavirskog dua Milica Kovačević i Marija Golubović

02.03.2020., 21:00

Na programu su dela za klavir četvororučno domaćih autora D. Despića, M. Petrovića, V. Milanković, V. Tošića, A. Sedlara i I. Brkljačića.

Program:
Dejan Despić  
Tokata, op. 178

Miloš Petrović
Svita za klavir četvororučno
Allegro
Andante
Andante – San Lazzaro

Vera Milanković
Dve rapsodije
Senjačka rapsodija
Daljska rapsodija

Vladimir Tošić
Medial 9
Allegro

Andante
Allegro

Aleksandar Sedlar Bogoev
MEL

Ivan Brkljačić
Komad, kolač, kolaž

Biografije:
Marija Golubović rođena je u Beogradu. Na Katedri za klavir Fakulteta muzičke umetnosti završila je osnovne, master i specijalističke studije u klasi Dejana Sinadinovića. U klasi Jasne Tucović je završila specijalističke studije iz kamerne muzike. Na završnoj godini osnovnih studija, i kao student master studija je bila stipendista Dositeja – Fonda za mlade talente Republike Srbije, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.
Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja na domaćim festivalima i takmičenjima, a posebno je zapažen njen nastup na 46. Mokranjčevim danima u Negotinu, kada je u okviru programa Mladi pijanisti Listu izvela Listovu transkripciju Betovenove Pete simfonije. Sarađivala je sa Simfonijskim orkestrom FMU u Beogradu, kao i sa Umetničkim ansamblom Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Osim pijanističke delatnosti, Marija Golubović se bavi naučnim istraživanjem ruske muzičke emigracije u Kraljevini Jugoslaviji, pijanizma i interpretacije muzičkog dela. Takođe se bavi i prevođenjem stručne muzičke literature sa ruskog jezika.
Trenutno je student doktorskih studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odeljenju za istoriju. Tema njenog istraživanja je uloga  ruske emigracije između dva svetska rata u muzičkom životu Beograda. Od 2019. godine radi u zvanju istraživač-pripravnik u Muzikološkom institutu SANU.

Milica Kovačević je rođena u Beogradu. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje je stekla u klasama Ljubinke Plazinić, Olge i Aleksandra Bauera. Završila je master studije klavira na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Branka Penčića. Tokom studija se usavršavala na polju kamerne muzike u klasi Jasne Tucović u okviru klavirskog dua, kao i u mnogim drugim ansamblima u klasama Uroša Pešića, Dejana Subotića i Ljudmile Gros-Popović. Specijalističke studije kamerne muzike je završila u klasi J. Tucović, a 2018. godine je završila specijalističke studije klavira u klasi Jokut Mihailović. Na završnoj godini osnovnih studija bila je stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Aktivna je kao koncertni pijanista na polju solističke i kamerne muzike. Učestvovala je u snimanju antologijskog izdanja solo pesama kompozitora Zorana Jovanovića, u okviru kojeg je sarađivala sa solo pevačima Tanjom Obrenović i Lukom Božanićem. Od 2017. godine je sa kolegama, pijanistkinjom Mašom Babić i flautistom Milošem Miketićem, angažovana na projektu Klasika u poseti koji ima za cilj organizaciju koncerata u institucijama u kojima borave osobe na dužem bolničkom lečenju. Takođe, od 2010. godine je zaposlena na mestu nastavnika klavira gde postiže zapažene rezultate, a trenutno radi u OMŠ Vladimir Đorđević u Beogradu.

Koncert je podržao SOKOJ.

Loading...