IDArt 2016

01.04.2020., 12:00-20:00

IDArt je serijal realizovan na aktuelnim izložbama Likovne galerije Kulturnog centra Beograda 2016. godine i predstavlja kratke forme video intervjua sa umetnicima intrigantnih, uzbudljivih sadržaja u vezi sa pitanjima koji se razmatraju na izložbi i njihovoj relevantnosti u aktuelnom trenutku. Zamišljen je kao sveden umetnički portret – kratak identifikacioni umetnički dokument (otuda i naziv ID Art – aj di art), koji sadrži izabrana svedočanstva i stavove umetnika o sopstvenom radu i sredini u kojoj rade uz vizuelni, likovni i video materijal. Cilj serijala je da na medijski atraktivan i kvalitetan način upozna široku publiku sa razmišljanjima i radom vizuelnih umetnika i samim tim poveća njihovu prisutnost u javnom i društvenom životu. Zastupljeni su umetnici različitih umetničkih orijentacija i generacija.

Serijal sadrži 13 petominutnih intervjua.
Među umetnicima u ovom serijalu su: Dušan Otašević, Dejan Anđelković i Jelica Radovanović, Ivan Šuletić, Radoš Antonijević, Ljiljana Šunjevarić, Milorad Mladenović, Ana Adamović, Ana Nedeljković, Bojana Atlija, Maja Milovanović, Dragana Ilić, Ivana Milev i Nina Galić.

Autorke serijala: Svetlana Petrović i Snežana Stamenković
Snimatelj: Biljana Ristivojčević Bižić
Montaža: Nikola Bižić
Rediteljska asistencija: Stefan Arsenijević

Loading...