Likovna galerija konkurs za izlagačku sezonu za 2021. godinu

26.05.2020., 12:00-20:00

KONKURS ZA PROGRAM 2021. GODINE

Likovna galerija Kulturnog centra Beograda raspisuje konkurs za izlaganje u 2021. godini i poziva sve zainteresovane stvaraoce, likovne i vizuelne umetnike, istoričare i teoretičare umetnosti da predlože samostalne izložbe i autorske projekte iz oblasti savremene umetnosti, dizajna i arhitekture koje će za godišnji program razmatrati Savet galerije.

Imajući u vidu smanjeni broj termina u izlagačkoj godini Savet će razmatrati samo one predloge koji, pored nesumnjivog umetničkog kvaliteta, ne iziskuju dodatna finansijska sredstva za prezentaciju, postprodukciju, transport i ostale troškove koji prevazilaze mogućnosti planirane budžetom.

U skladu sa dugogodišnjim izlagačkim programom Likovne galerije, Savet će pri izboru materijala na konkursu dati prioritet autorima koji su završili umetničke studije na nekom od umetničkih fakulteta u zemlji i inostranstvu, i autorima afirmisanim na domaćoj i inostranoj sceni savremene vizuelne umetnosti.

Materijal za konkurs

–       do 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu (fotografije, DVD)

–       koncepcija izložbe izložena u pisanoj formi (do jedne šlajfne teksta, 1800 karaktera)

–       profesionalna biografija

–       okvirna cena radova koji će biti izloženi (iskazano u dinarima).

–        materijal za konkurs može se poslati na na imejl adresu svetlana.petrovic@kcb.rs, u periodu od 26.maja. do 30. juna 2020.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Kulturnog centra Beograda  u avgustu 2020.godine.

Sve informacije o konkursu mogu se dobiti na i-mejl  kontakt: svetlana.petrovic@kcb.rs.

ovde možete preuzeti plan galerije i fotografije

 

Loading...