ODLOŽBA NIJE IZLOŽENA Likovna galerija 1961-2015.

05.06.2020., 12:00-20:00

ODLOŽBA NIJE IZLOŽENA
Likovna galerija 1961-2015.

Knjiga enigmatičnog naziva Odložba nije izložena rađena je kao istorijsko-umetnička studija o radu Likovne galerije Kulturnog centra Beograda kao reprezentativnog izlagačkog prostora tokom 55 godina delovanja u likovnoj kulturi grada i šireg prostora nekadašnje zemlje, od osnivanja početkom 60-ih do sredine druge decenije novog milenijuma. U tekstovima u formi prikaza, analitičkih studija, recenzija i intervjua kritičara i kustosa predstavljena je programska politika Galerije koja se menjala etapno, sa razvojem institucije u društveno-političkom okruženju, izlagačkim koncepcijama koje su se formirale prema kretanjima na savremenoj likovnoj i vizuelnoj sceni kod nas i u svetu, kustoskim praksama u skladu sa razvojem novih medija i tehnologija, i participativnim procesima komunikacije sa publikom.

Sadržaj knjige ima više tematskih celina. Dominantno mesto pripada tekstovima i prilozima koji se bave elaboracijom pojedinih izlagačkih faza koje su obeležile decenije rada Galerije tokom njenog dugog trajanja a koje potpisuju profesonalci različitih generacija, naši renomirani kritičari savremene vizuelne umetnosti, kao što su Jerko Denegriji, Jovan Despotović, Radonja Leposavić, Nela Tonković, Bojan Kovačević, i kustosi, nekadašnji i sadašnji, od dr Stanislava Živkovića, Srete Bošnjaka, Aleksandre Estele Bjelice Mladenović i Gordane Dobrić.
Dragocen prilog autorskim i studijskim tekstovima predstavlja i hrestomatija odabranih eseja, recenzija i predgovora preuzetih iz kataloga izložbi, čiji pisci su naši i strani renomirani istoričari umetnosti, teoretičari i sami umetnici, kojima se akcentuju oni inovativni i tradicionalni projekti, manifestacije i događaji koji su obeležili programski identitet i poziciju Likovne galerije u muzejsko-galerijskoj mreži institucija savremene umetnosti u prestonici i okruženju.
Poseban segment monografije, takođe, čini hronologija programa koji se dešava u periodu 1961-2015, sa spiskom od oko 2500 samostalnih, tematskih, autorskih, revijalnih izložbi. Programi evidentirani na godišnjem nivou sadrže sve relevantne podatke koji se odnose na ime izlagača i naziv izložbe, medij izlaganja, termin održavanja, autore teksta i prevoda, tehničku podršku, štampu, itd. Vizuelni segment knjige čine crno-bele fotografije umetničkih dela, postavki, kataloga izložbi, pratećih programa i kreativnih radionica preuzetih iz galerijske dokumentacije, kao i kolor blok sa oko 30-tak reprodukcija slika, skulptura, izlagačkih ambijenata iz ličnih arhiva umetnika, dokumentacije galerije i dokumentacija Muzeja savremene umetnosti, Narodnog muzeja i Galerije reprodukcija u Beogradu. Monografija ima prateću naučnu aparaturu, obim je 450 strana.

Grafički dizajn knjige je radila Isidora M. Nikolić, urednica izdanja je Gordana Dobrić.

Monografija se može kupiti u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda i Beoizlogu, Knez Mihailova 6, Beograd po ceni od 700,00 dinara.

 

 

Loading...