OTVARANJE JUNSKIH IZLOŽBI U KULTURNOM CENTRU BEOGRADA

11.06.2020-11.06.2020, 19.00 - 21.00

OTVARANJE JUNSKIH IZLOŽBI U KULTURNOM CENTRU BEOGRADA
Četvrtak 11. jun 2020. od 19.00 do 21.00.

MILOMIR KOVAČEVIĆ
DOBRO DOŠLI NA GOLI OTOK
11. 6 – 30. 7. 2020.
Galerija ARTGET, Trg republike 5/I
Umetnički direktor Galerije Artget u 2020: Aleksandar Kostić
Fotografije Milomira Kovačevića Dobro došli na Goli otok, imaju nešto što nije ni malo iro­nično kao naziv ove izložbe: poziv da konačno fizički, pomoću svetlosti i senki otkrijemo nešto što je u našim glavama samo pojam o pa­klu. Jer, Goli otok je to – sinonim za hadske muke kojima su bili izložene hiljade stradalnika od 1948. pa do kasnih pedesetih i uvek ostao samo kao maglovita pretnja, a manje kao konkretan geo­grafski pojam sa svojim toponimima.
I sam sam boravio na tom ukletom mestu, kao Milomir, drugim poslom od ovog umetnika, ali sada, dok posmatram njegove vizuelne impresije, pomišljam kako to mesto možda nisam video do­bro. Ono je na mene delovalo kao celina, kao uda­rac u glavu, a fotografije Milomira Kovačevića razlažu taj skup u niz vizuelnih senzacija i iza­branih prizora koje stvari osvetljavaju sasvim drugačije od onoga kako sam ih ja doživeo.
Te fotografije govore zapravo o nama sada. I postavljaju pitanje: da li smo na tom ukletom ostrvu ostavili saosećanje. Jer, ništa nije tako prisutno u trenutku koji upravo živimo kao to – nedostatak empatije, odsustvo razumevanja za druge, nezainteresovanost za patnju. Ove fotogra­fije na mene deluju kao nemo upozorenje da smo zaboravili da smo ljudi.
Goran Marković

Milomir Kovačević (1961) fotografijom počinje da se bavi sa 17 godina.  Opus ovog fotoreportera, istaknutog hroničara Sarajeva, čije fotografije nemaju senzacionalisti karakter i kratak rok trajanja, po­kriva širok spektar tema, od onih često neprimet­nih u kolotečini svakodnevnice do onih koje otvaraju neke od, za to doba, tabu-tema.
Godine 1995. odlazi u Pariz, gde dočekuje kraj rata u BiH. I u novoj sredini nastavlja uspešnu fotograf­sku i izlagačku aktivnost kroz cikluse portreta sta­novnika francuskih gradova, pariskih grobalja (kao nastavak ratnih serija iz Sarajeva), uličnih igrača šaha, noćne fotografije spomenika i svega onoga što Pariz čini gradom svetlosti, i druge.
Za svoj rad dobio je mnoga priznanja, među kojima je  posljednje od Predsjednika Francuske kojom je proglašen Vitezom sa zaslugama za svoj fotografski rad i angažman.

………….

Likovna galerija, Knez Mihailova 6
Galerija Podroom, Trg republike 5/-1
11. 6 – 4. 7. 2020.

VREME 244’33’’ – IVA.lab
Umetnici: Sesilija Belen Sandoval, Efim Graboj, Rand Bejruti, Miloš Bojović, Anica Vučetić, Dragana Žarevac, Dejan Klement, Ivan Petrović,  Retro Future, Mirjana Boba Stojadinović, Slobodan Stošić, Vladimir Tomić, Miloš Tomić, Joana Turkan, Mia Ćuk
Kustoskinja: Slađana Petrović Varagić

Problematizacija pojma vremena u umetnosti nije nova, ona se često sprovodila unutar pojedinačnih umetničkih projekata kroz aktuelizaciju ličnih narativa. Izložba objedinjuje radove domaćih i inostranih umetnika/ca (program IVA.lab) baveći se problematizacijom vremena u više ravni, kako u odnosu na prirodu samog medija zasnovanog na vremenu, tako i kroz aktuelizaciju pojma vremena u odnosu na kontekst u kojem umetnički radovi nastaju, bivaju re-aktualizovani i pokazani publici. U fokusu su umetnički radovi koji na različite načine preispituju vreme, zaustavljaju ga, ponavljaju, produžavaju, recikliraju, kontrolišu, usporavaju, aproprišu, manipulišu…

Sam naziv izložbe Vreme 233’44’’ omaž je kompozitorskim idejama Džona Kejdža koje su inkorporirale temporalnost u umetničko delo u vidu prolaznih i privremenih stanja muzike (Džon Kejdž, 4’33’, 1952) i pružile izvanredan okvir filmskoj, video umetnosti i drugim oblicima intermedijalne umetnosti zasnovane na trajanju. Temporalnost je u vizuelnu umetnost „uvedena“ kroz eksperimentalnu muziku i time je učinila sinematičnom i bliskom filmskoj umetnosti.

Izložba Vreme 233’44’’zahteva tačno toliko vremena da se sagleda u celini (!).
Odabirom četrnaest radova različite strukture, narativa i poetike,  izložba progrovara o društvenim, sociološkim i kulturološkim fenomenima kao što su klasa, rad, migracije, politika, rat, krize, izolacija, ali i identitet, efemernost, introspekcija, odrastanje i ljubav.

Program uz izložbu
FILMSKA RADIONICA
12. i 13. jun – filmska radionica Miloša Tomića „Ceo grad je moj filmski studio“ namenjena polaznicima starosti/mladosti od 13 do 24 godine. Više o radionici i prijavljivanju pročitajte ovde
PREDAVANJE-PERFORMANS
20. jun u 13 sati – Dragana Žarevac – Lecture performance „Kako učvrstiti temelje na prolaznosti?“, plato ispred Beogradskog izloga KCB.

AUDIO-PODKAST
Audio podkast o izložbi, autorke Mirjane Bobe Stojadinović, koji će biti dostupan od 15. juna na sajtu Kulturnog centra Beograda, provešće vas kroz pojedinačne radove glasovima umetnika i kustoskinje izložbe.

Loading...