OTVARANJE JULSKIH IZLOŽBI U KULTURNOM CENTRU BEOGRADA

09.07.2020., 20.00

OTVARANJE JULSKIH IZLOŽBI U KULTURNOM CENTRU BEOGRADA
Četvrtak 9. jul 2020. od 20.00 do 22.00

Likovna galerija, Knez Mihailova 6
Jovanka Mladenović, STANIŠTE
slike i zidna instalacija
9 – 30.7.2020.

Beogradska umetnica Jovanka Mladenović svoje višegodišnje iskustvo sistematskog izučavanja tekovina biopolitike i ekološke kontrole na internacionalnim seminarima i eko radionicama implicirala je u svoje umetničke projekte LandEscape/ Poslednji dah (2019) i Stanište (2020) u kojima se bavi problemima erozije prirode kao staništa, uticaju klimatskih promena na krajolik, ekološkim kataklizmama i rušilačkim akcijama u prirodi.
Na aktuelnoj postavci slika, zidnih crteža i slika-instalacija, svi radovi integrisani su u ambijent koji asocira na metaforično stanje realnog pejzaža u postkapitalističkom društvu. Svi radovi su rađeni u tehnici ulja i akrilika na platnu iako je za njenu umetničku praksu  karakteristično višemedijsko izražavanje i poigravanje sa digitalno-analognom formom.  Procesualnost rada započinje na ekranu istraživanjem i likovno-narativnom artikulacijom distopijskih mesta u vizuri kompjuterske slike koja se, potom, u 3D projekciji transponuje u tradicionalni medij i različite forme izlaganja.
U vizuelnim prikazima „sveta u problemu“ umetnica je fokusirana na evociranje varijanti ekoloških katastrofa posle kojih ostaju uništena i pusta mesta ne tako prijatna za život…

Jovanka Mladenović (Beograd, 1979) diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti, Univerziteta u Beogradu 2003, magistrirala 2010. i doktorirala 2016.  Kao stipendista Francuske vlade bila je na specijalističkom studijskom boravku na Ecole Nationale des Beaux-Arts u Parizu. Radila je kao predavač i koordinator eko-umetničkih  radionica na više internacionalnih seminara i umetničkih projekata, Orilak/Berlin/ Beograd  od 2004. do 2010. godine kao članica organizacije EKO plan..

…….

Galerija Podroom, Trg republike 5/-1
Neda Kovinić, ŠTA BISTE  DALI  ZA POSLEDNJEG SVICA?
video-instalacija i performans
9 – 30.7.2020.
Plesni performans počinje u 20 sati ispred KCB-a u Knez Mihailovoj ulici
Video-instalacija obuhvata filmove nastale na osnovu plesnih izvođenja autorke u Beogradu, Berlinu, Malmeu, Kopenhagenu i Avinjonu koji tematizuju sopstveni proizvodni okvir – entuzijazam i participaciju – kao prevrtljive predznake našeg doba. Reč je o interpretaciji realno izvedenih performansa u kojima plesna koreografija korespondira sa strukturalističkom filmskom montažom i jezicima eksperimentalnog filma.
Naziv izložbe proizilazi iz Pazolinijevog članka Nestanak svitaca (1975) u kojem autor skreće pažnju na prirodne i društvene promene u Italiji sredinom šezdesetih godina koje obeležava potpuni nestanak svitaca usled svetlosnog i ekološkog zagađenja. Kao što Pazolini govorio o svetu posle svitaca, tako danas govorimo o svetu posle čoveka. Antropo(s)cena se klima i urušava, svetla se gase i zaoštrava se pitanje koje lebdi u vazduhu – da li će ljudski život u suštini preživeti?
Plesni performans, posebno pripreman kao deo izložbe, suočiće kako učesnike tako i publiku  sa (ne)mogućnošću izvođenja i komunikacije u vremenu pandemijske kulture socijalnog distanciranja i izolacije. Kako plesati, kako praktikovati zajedničko kroz igru, kada je telesno distanciranje ultimativni performans?
Neda Kovinić je vizuelna umetnica koja se bavi ambijentalnim instalacijama, videom, crtežom i plesnim performansom. Kroz novije projekte istražuje eksperimentalni ples i mogućnost umrežavanja umetnika različitih nacionalnosti, plesnog porekla i starosne dobi, radi preispitivanja društvenih, političkih i umetničko-političkih pitanja.

………

Izložba Milomira Kovačevića Dobro došli na Goli otok u Galeriji Artget iz junskog izdanja produžena je do 30 jula.

Galerija Artget, Trg republike 5/I
Umetnički dirketor Galerije Artget u 2020: Aleksandar Kostić

MILOMIR KOVAČEVIĆ
DOBRO DOŠLI NA GOLI OTOK
11. 6 – 30. 7. 2020.

Fotografije Milomira Kovačevića Dobro došli na Goli otok, imaju nešto što nije ni malo iro­nično kao naziv ove izložbe: poziv da konačno fizički, pomoću svetlosti i senki otkrijemo nešto što je u našim glavama samo pojam o pa­klu. Jer, Goli otok je to – sinonim za hadske muke kojima su bili izložene hiljade stradalnika od 1948. pa do kasnih pedesetih i uvek ostao samo kao maglovita pretnja, a manje kao konkretan geo­grafski pojam sa svojim toponimima.
I sam sam boravio na tom ukletom mestu, kao Milomir, drugim poslom od ovog umetnika, ali sada, dok posmatram njegove vizuelne impresije, pomišljam kako to mesto možda nisam video do­bro. Ono je na mene delovalo kao celina, kao uda­rac u glavu, a fotografije Milomira Kovačevića razlažu taj skup u niz vizuelnih senzacija i iza­branih prizora koje stvari osvetljavaju sasvim drugačije od onoga kako sam ih ja doživeo.
Te fotografije govore zapravo o nama sada. I postavljaju pitanje: da li smo na tom ukletom ostrvu ostavili saosećanje. Jer, ništa nije tako prisutno u trenutku koji upravo živimo kao to – nedostatak empatije, odsustvo razumevanja za druge, nezainteresovanost za patnju. Ove fotogra­fije na mene deluju kao nemo upozorenje da smo zaboravili da smo ljudi.

Iz teksta Gorana Markovića

Molimo posetioce da se pridržavaju svih aktuelnih mera zaštite u skladu sa važećim propisima za okupljanje u zatvorenim i otvorenim prostorima i da prilikom posete nose zaštitne maske.

Galerije Kulturnog centra Beograda su otvorene svakog dana od 12:00 do 20:00, sem nedeljom, državnim i verskim praznicima.
Program galerija podržavaju Grad Beograd — Sekretarijat za kulturu i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Loading...