VIZUELNA UMETNOST I MLADI

26.08.2020., 18:00

U izložbenoj sezoni 2020. u Kulturnom centru Beograda nastavljamo sa programskom celinom posvećenoj vizuelnoj umetnosti i mladima sa ciljem da se program Galerija još više približi mladoj publici kao i da se uspostavi jača komunikacija i veza sa budućim mladim profesionalcima.
Aktivnosti u okviru pratećeg programa zamišljene su sa ciljem da osvetle pojedine aspekte vezane za savremene umetnike na našoj sceni i teme kojima se bave, ali i da istovremeno akcenat stave na mlade stručnjake, umetnike i istoričare umetnosti, koji će uzeti učešće u programu.

ig.zlozba
Autorka projekta: Tijana Savatić

Ciklus radionica koje preispituju odnos izloženog rada u fizičkom prostoru i digitalne reprodukcije rada u prostoru društvenih mreža

Zoom konferencijska platforma
Sreda, 26. avgust 2020, u 18:00

U sredu 26. avgusta od 18:00 u okviru programa Likovne galerija Kulturnog centra Beograda održaće se druga u nizu radionica Ig.zlozba koja za predmet ima preispitivanje odnosa izloženog rada u fizičkom prostoru i digitalne reprodukcije rada u prostoru društvenih mreža. Posredstvom Zoom konferencijske platforme ovom prilikom razgovaraćemo o izložbi ,,Lažni bol’’ Simonide Rajčević koja se trenutno nalazi u prostoru Likovne galerije.

Svako ko je zainteresovan da učestvuje u radionici potrebno je da poseti izložbu u bilo kom terminu radnog vremena galerije i mobilnim telefonom zabeleži proizvoljan broj fotografija radova, postavke ili prostora. Fotografije potom treba poslati na mejl ig.zlozba@gmail.com najkasnije do utorka 25. avgusta i na taj način se prijaviti za učešće u radionici i dobiti pristupni link za Zoom razgovor.

Ovim pozivom podstiču se svi koji žele da učestvuju da se prilikom fotografisanja izložbe u potpunosti prepuste sopstvenoj kreativnosti i kroz kameru mobilnog telefona, sasvim spontano i na sebi svojstven način, beleže pojedinosti vezane za same radove ili njihovu postavku u prostoru. Suština radionice je u preispitivanju postupaka kroz koje biramo da komuniciramo sadržaje konkretnih izložbi putem fotografija ili kratkih snimaka na društvenim mrežama.

Tokom trajanja radionice zajedno ćemo posmatrati prispele fotografije sa osvrtom na kontekst koje one sugerišu. Autorstvo i lično pripisivanje fotografija tom prilikom neće biti dovođeno u pitanje, a tačke uporišta u zajedničkom ,,čitanju’’ i komentarisanju prispelih fotografija biće usmereno na pitanja poput:
– Da li se prostor na osnovu fotografija može doživeti dovoljno objektivno?
– Kako detalj iz prostora komunicira sa umetničkim radom?
– Šta su kriterijumi objektivnosti?
– Kako način postavke ulazi u kapacitet značenja izloženog rada?
– Na koji način se prepoznaje i kako se razume kontekst konkretnog umetničkog rada kroz fotografije?
– Specifičnosti selfija spram autoportreta
– Svojstvo fotografije kao dokumenta
…i tome slično.
Rezultat radionice, u vidu izbora od 9 najupečatljivijih i najpolemičnijih fotografija, naknadno će završiti na zvaničnom instagram nalogu radionice @ig.zlozba na taj način stvarajući verziju male Instagram izložbe sačinjene od utisaka o izložbi posredovanih fotografijom.

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte mejl ig.zlozba@gmail.com ili Instagram nalog @ig.zlozba

* Mole se svi zainteresovani da prilikom posete galeriji nose zaštitne maske i ponašaju se odgovorno u skladu sa zdravstveno-bezbednosnim merama.

Tijana Savatić piše poeziju i tekstove o fenomenima u polju vizuelnih umetnosti. Organizovala je niz javnih čitanja, večeri izvođenja poezije, razgovora o vizuelnim umetnostima, radionice iz oblasti savremenih pristupa kustoskim praksama i druge forme produkcije i prezentacije umetničkih projekata u Beogradu, Pančevu, i regionu. Poeziju je do sada objavljivala u periodici, zbornicima lokalnog i regionalnog karaktera i na internet magazinima i portalima za književnost i kulturu. Aktuelno osmišljava i realizuje ciklus autorskih predavanja pod nazivom Izvođenje poezije na filmu, u Studentskom kulturnom centru Beograda. Od 2019. kourednica je nezavisnog književnog serijala u Pančevu Punchtown poetry. Tokom 2018. i 2019. godine, u saradnji sa Stevanom Vukovićem, realizovala je kustosku radionicu za studente istorije umetnosti Izložbotvornica, koja je do sada rezultovala trima samostalnim izložbama polaznika.

Loading...