СОБА СА ПОГЛЕДОМ – ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 60 ГОДИНА ЛИКОВНЕ ГАЛЕРИЈЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА

10.12-21.01.2021, 12:00-20:00

ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 60 ГОДИНА ЛИКОВНЕ ГАЛЕРИЈЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА БЕОГРАДА

СОБА СА ПОГЛЕДОМ #1
Отварање: четвртак, 10. децембар
СОБА СА ПОГЛЕДОМ #2
Отварање: понедељак, 28. децембар

Уметници: РAДOШ АНТОНИЈЕВИЋ И НЕНАД МАЛЕШЕВИЋ/ БОЈАН БЕМ
ДЕЈАНА ВУЧИЋЕВИЋ/ГАБРИЕЛ ГЛИД/ВЕСНА ГОЛУБОВИЋ
МАРИЈА ДРАГОЈЛОВИЋ/ИВАНА ИВКОВИЋ/ЉИЉАНА ЈАРИЋ
НЕМАЊА ЛАЂИЋ/ГОРАНКА МАТИЋ/ИВАНА ПОПОВ
ЈЕЛИЦА РАДОВАНОВИЋ И ДЕЈАН АНЂЕЛКОВИЋ/МИЛИЦА РУЖИЧИЋ
ИВАН ШУЛЕТИЋ

Kустоси: Светлана Петровић и Гордана Добрић
Ликовна галерија Културног центра Београда, Кнез Михаилова 6
10.12.2020 – 21.1. 2021.

* Услед тренутних епидемиолошких околности неће бити приређено званично отварање, већ ће изложбe бити отворенe за публику од четвртка, 10. децембра у 12:00.
Радно време галерија је сваког дана, осим недељом и током новогодишњих и божићних празника, од 12:00 до 17:00.

Соба сa погледом је изложба која се приређује поводом успешних и креативних 60 година деловања Ликовне галерије Културног центра Београда у култури града, земље и окружења, и представља својеврсни омаж традиционалној изложби, Београд инспирација уметника, али је од ње удаљена ревидираном концепцијом заснованој на стратегији перципирања града, овог пута, са прозора дома или атељеа уметника.

Изложба Соба сa погледом доноси радове више аутора који у Београду живе и стварају и представља избор фотографија и видео радова који се могу схватити као збирка коментара на савремени Београд, визуелне забелешке о његовом приватном и јавном бићу.
Иако сам назив изложбе имплицира једно интимно опажање и повишени поглед посматрача из свог приватног кутка на јавни простор, он се може схватити и метафорички као један шири оквир који оставља простор за индивидуалну перцепцију погледа на град, али и собе као просторне одреднице, која у пренесеном значењу може имати један много шири и дубљи контекст. Управо у том проширеном контексту који промишља поглед на град из више различитих ракурса, може се посматрати констелација разнородних радова представљених на овој изложби. Четрнаест различитих погледа, односно исечака из визуелних дневника, указују на диспаратне уметничке праксе и субјективне перцепције једног погледа, једне теме и једног града. Од интимних, унутрашњих перцепција и хроничарских забелешки до потпуно концептуалних приступа, селекција радова и аутора различитих генерација сецира, продубљује и испитује границе саме теме. ..

Иако понекад постапокалиптични, на моменте меланхолични, утишани и интимни, или пак готово апстрактни и опустели призори, са погледом пуним ишчекивања често упртим у небо над Београдом, ови радови изнели су на површину неколико лица овог града и једну варијанту његове савремене, визуелне хронике.

 

Онлајн конкурс – Соба са погледом

Позивамо вас да се прикључите програму изложбе Соба с погледом тако што ћете на ваш Инстаграм или Фејсбук профил окачити фотографију погледа са вашег прозора уз hashtag #sobaspogledomkcb. Фотографије које будете окачили до 10. децембра уз одговарајући hashtag, биће приказане на тв екрану у Беоизлогу током трајања изложбе.

Соба с погледом – текст Маријане Вашчић

Визуелни есеји о Београду данас – Гордана Добрић

 

 

COVID-19:
* Гaлeриje ћe бити oтвoрeнe oд 12 дo 17 сaти, oсим нeдeљoм. Пoсeтиoци мoрajу дa нoсe мaскe свe врeмe бoрaвкa у гaлeриjским прoстoримa, a дeзифицeнси ћe бити у њимa oбeзбeђeни. Брoj пoсeтилaцa у прoстoру ћe бити oгрaничeн и бићe пoтрeбнo пoштoвaти физичкo рaстojaњe oд двa мeтрa.

Loading...